Arkisto

Kategoriat
13 toukokuun, 2022

Hoivayksikön sijaintikyselyssä suosikiksi nousi eläinlääkäri-lääkäritalon tontti

Kunnanhallitus esittää Hettaan rakennettavan hoivayksikön paikaksi nykyisen terveyskeskuksen ja järvenrannan välissä olevaa ns. eläinlääkäri-lääkäritalon tonttia. Tontti sai eniten kannatusta kuntalaisille tehdyssä kyselyssä. 

Kyselyyn vastanneet kuntalaiset näkivät eläinlääkäri-lääkäritalon tontin suurimpana etuna lyhyen matkan eri palveluihin, kuten terveyskeskukseen. Kyselyn vastaajat ideoivat mahdollisuuksia järjestää yhteistä toimintaa ja rakentaa yhteinen ulkoilualue Ounasmajojen kanssa.

Rauhallista sijaintia ja viihtyisää ympäristöä järven rannasta pidettiin myös tontin etuna. Huonoina puolina kyselyn vastaajat toivat esiin tontin ahtauden ja huolen eläinlääkäripalvelujen jatkuvuudesta. 

Toiseksi kyselyssä sijoittui vaihtoehto ”Luovatievan ranta” ja kolmanneksi ”Seurakunnan tontti”. Myös näiden katsottiin olevan keskeisellä sijainnilla ja viihtyisässä ympäristössä. Kyselyn vastaajat pitivät niitä kuitenkin paremmin soveltuvina muihin käyttötarkoituksiin, kuten liiketonteiksi ja seurakunnan omaan käyttöön.

Päiväkodin viereistä tonttia pidettiin kaikkein huonoimpana vaihtoehtona hoivayksikölle syrjäisen sijainnin vuoksi. 

Enontekiön kunnanhallitus esittää hoivayksikön sijainniksi eläinlääkäri-lääkärintalon tonttia kyselyn tulosten sekä ohjausryhmän, vanhus- ja vammaisneuvoston lausuntojen perusteella. Myös nuorisovaltuuston kanta tullaan kuulemaan ennen lopullista päätöksentekoa. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kunnanvaltuusto 18.5.2022. 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat