Arkisto

Kategoriat
kesäkuu 17, 2020

Hommakankaan asemakaavan korttelin 3 ja korttelin 4, rakennuspaikkojen 1,2,3 ja 5, muutos vireille ja muutoksen luonnos nähtäville / Hommakangas sajádatláva koartila 3 ja koartila 4, huksenbáikkiid 1, 2, 3 ja 5, rievdadus johtui ja rievdadusa hámus oaidnin láhkai

Enontekiön kunta kuuluttaa vireille asemakaavan muutoksen Hommakankaan asemakaavan korttelissa 3 ja korttelissa 4, rakennuspaikkojen 1,2,3 ja 5 osalta.

Hommakankaan asemakaavan korttelissa 3 ja korttelissa 4, rakennuspaikkojen 1,2,3 ja 5 osalta muutoksen luonnos asetetaan 17.6.-17.7.2020 väliseksi ajaksi MRL 62 §:n ja MRA 30 §.n tarkoittamaa osallisten ja muiden kunnan jäsenten mielipiteen kuulemista varten.

Mielipiteet tulee jättää kirjallisena viimeistään 17.7.2020 osoitteella:

Enontekiön kunta, Kehittäminen ja elinvoima, Ounastie 165,

99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi

Asiaotsikolla: Asemakaavan muutos Hommakankaan asemakaavan korttelissa 3 ja korttelissa 4, rakennuspaikkojen 1,2,3 ja 5 osalta.

***************************************

Eanodaga gielda gulaha johtui sajádatláva rievdadusa Hommakangas sajádatláva koartilis 3 ja koartilis 4, huksenbáikkiid 1, 2, 3, ja 5 oasil.

Hommakangas sajádatláva koartilis 3 ja koartilis 4, huksenbáikkiid 1, 2, 3 ja 5 oasil rievdadusa hámus ásahuvvo oaidnin láhkai 17.6.-17.7.2020 gaskasaš áigái MRL 62 § ja MRA 30 § oaivvildan osolaččaid ja gieldda eará lahtuid oaivila gullama várás.

Oaiviliid galgá guođđit čálalažžan maŋemustá 17.7.2020 čujuhussii: Enontekiön kunta, Kehittäminen ja elinvoima, Ounastie 165,

99400 Enontekiö dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi

Áššebajilčállagiin: Sajádatláva rievdadus Hommakangas sajádatláva koartilis 3 ja koartilis 4, huksenbáikkiid 1, 2, 3 ja 5 oasil.

Kaavaselostus Hommakangas 2020

Kaavamuutoksen luonnos Hommakangas 2020

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat