Arkisto

Kategoriat
26 helmikuun, 2024

Hyvinvointilautakunta kokoontui 19.2.

Kunnan myöntämät avustukset  

Hyvinvointilautakunta myönsi kulttuuriavustusta Enontekiöllä järjestettäviin kulttuuritapahtumiin. Avustusta myönnettiin kaikille kolmelle määräaikaan mennessä hakemuksen jättäneelle toimijalle: 

 • Palojoensuun kyläläiset ry 1500 € 
 • Peltovuoman kyläläiset ry 1500 €  
 • Karesuvannon kyläyhdistys Gaskkas ry 1050 €. 

Liikunnan toiminta-avustuksilla tuetaan enontekiöläisten liikuntajärjestöjen sääntömääräistä ja toimintasuunnitelman mukaista liikunnallista toimintaa. Liikunnan toiminta-avustuksiin on talousarviossa varattu 14 000 euron määräraha ja kohdeavustuksiin 3000 euron määräraha.   

Hyvinvointilautakunta myönsi liikunnan toiminta- ja kohdeavustuksia seuraavasti: 

 • Enontekiön Sydänyhdistys 1125 euroa 
 • Kilpisjärven Saana-Veikot ry 1875 euroa 
 • Käsivarren Kipsi ry 2000 euroa 
 • Hetan Hukat ry 1500 euroa 
 • Hetan Latu ry 1000 euroa 
 • Karesuvannon Kotaveikot ry 1650 euroa 
 • Peltovuoman kyläläiset ry 1300 euroa 
 • Eläkeliiton Enontekiön yhdistys 500 euroa 
 • Hettalaiset ry 500 euroa 
 • Karesuvannon kyläyhdistys 525 euroa 
 • Palojoensuun kyläläiset ry 290 euroa 
 • Hetan Latu ry 1000€ 
 • Saanan Lapset ry 1300 € 
 • Peltovuoman kyläläiset ry 390 € 
 • Kilpisjärven kyläyhdistys ry 310 € 

Enontekiön kunta jakaa avustuksia kylien latujen ja jääkenttien kunnostukseen ja hoitoon. Talousarviossa 2024 kunnossapitoavustuksiin on varattu 6 000 euron määräraha. Hyvinvointilautakunta myönsi kunnossapitoavustukset seuraavasti: 

 • Pro Ketomella ry 1000 euroa 
 • Muotkajärven kylätoimikunta 600 euroa 
 • Palojoensuun Eräpojat ry 1000 euroa 
 • Karesuvannon Kotaveikot ry 600 euroa 
 • Peltovuoman kyläläiset ry 1000 euroa 
 • Iiton kylä 300 euroa 
 • Kuttasen kyläyhdistys ry 500 euroa 

 

HYTE-avustus ja muut hyvinvointia ja terveyttä tukevat avustukset on tarkoitettu kuntastrategian ja hyvinvointisuunnitelman mukaiseen terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseen. Talousarviossa 2024 HYTE-avustuksille on varattu määrärahaa 1600 euroa. 

Hyvinvointilautakunta myönsi seuraavat HYTE-avustukset: 

 • Ulkoiluystävät/Hetta Fysio 395 euroa. 
 • Erityslasten omaiset ELO ry 500 euroa. 
 • Eläkeliiton Enontekiön yhdistys ry 700 euroa. 

Avustuksista päättämistä ohjaavat Enontekiön kunnan avustusohje yhdistyksille ja yhteisöille. Hyvinvointiautakunta päättää hallintosäännön 26 § mukaisesti avustusten myöntämisestä. 

 

Valtuustoaloite: Yhtenäisen peruskoulun perustaminen Karesuvantoon  

Hyvinvointilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, ettei Karesuvantoon perustettaisi yhtenäistä peruskoulua vaan kouluverkko pidetään nykyisenä. Päätöksen perusteena on oppilaiden sosiaalinen ja pedagoginen yhdenvertaisuus ja kasvu. 

 

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat