Arkisto

Kategoriat
syyskuu 4, 2019

Ikääntyneiden palveluihin kotipalveluun haetaan lähihoitajaa määräaikaiseen sijaisuuteen ajalle 1.10.2019 – 14.5.2020/ Ahkeolbmuid bálvalusaide ruoktobálvalussii ohcet lagasdivssára mearreáigásaš barguiáigái 1.10.2019 – 14.5.2020

Enontekiön kunnan ikääntyneiden palveluihin kotipalveluun haetaan lähihoitajaa määräaikaiseen sijaisuuteen ajalle 1.10.2019 – 14.5.2020.

Enontekiö on pirteä ja mahdollisuuksia täynnä oleva vajaan kahden tuhannen asukkaan ja pinta-alaltaan Suomen kolmanneksi laajin kunta Suomen käsivarressa. Kunta on tunnettu tuntureistaan ja luontomatkailusta ja tarjoaa rauhallisen ja kauniin asuinympäristön sekä erinomaiset harrastusmahdollisuudet.

Enontekiön strategisia vahvuuksia ovat luonto, kulttuuri sekä eksotiikkaa tuova maantieteellinen sijainti pohjoisessa. Kunnassa yhteisöllisyys ja yhteistyö mahdollistavat laadukkaiden hyvinvointipalvelujen tuottamisen ja mahdollisuuden kehittää ja kehittyä omassa työssä.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 8 §). Edellytetään, että valittava on merkitty sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöinä Valviran rekisteriin. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa voidaan tehtävään määräaikaisesti palkata soveltuvin hakija.

Kotipalvelun lähihoitajan tehtävänä on kotipalvelun asiakkaiden asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen tukeminen, ohjaus ja avustaminen.

Arvostamme kykyä itsenäiseen työhön, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, joustavuutta ja kehittävää työotetta.

Tehtävän hoitaminen edellyttää ajokorttia. Oman auton käyttömahdollisuus, voimassa oleva influenssarokotus ja saamen kielen taito katsotaan eduksi.

Palkkaus KVTES:n mukaan. Tehtävän täytössä noudatetaan 3 kk:n koeaikaa.

Enontekiön kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset, joihin on liitetty ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee toimittaa 23.9.2019 kello 15 mennessä osoitteeseen Enontekiön ikääntyneiden palvelut, Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ tai s-postitse; miia.ahlholm@enontekio.fi

Lisätietoja antaa vanhustenhuollon palvelupäällikkö Miia Ahlholm puh 040 559 8367.

Eanodaga gieldda ahkeolbmuid bálvalusaide ruoktobálvalussii ohcet lagasdivssára mearreáigásaš barguiáigái 1.10.2019 – 14.5.2020.

Eanodat lea ealaskas ja vejolašvuođaid dievva leahkki vádjit guovtti duhát ássi ja viidodaga dáfus Suoma goalmmádin viidásamos gielda Suoma giehtaruohttasis. Gielda lea dovddus dan duoddariin ja luondduturismmas ja fállá ráfálaš ja čáppa ássanbirrasa sihke erenomáš astoáiggevejolašvuođaid.

Eanodaga strategalaš nanusvuođat leat luondu, kultuvra sihke geográfalaš sajádat davvin, mii mielddisbuktá eksotihka. Gielddas searvvušlašvuohta ja ovttasbargu dahket vejolažžan kvalitehtalaš buresveadjinbálvalusaid buvttadeami ja vejolašvuođa ovddidit ja ovdánit iežas barggus.

Barggu gelbbolašvuođagáibádussan lea lagašdivššára dutkkus dahje eará vástideaddji dutkkus (Láhka sosiálafuolahusa ámmátlaš bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain 272/2005 8 §). Eaktuduvvo, ahte válljejuvvon bargit leat merkejuvvon sosiála- ja dearvvasvuođafuolahusa ámmátolmmožin Valvira registarii. Jos eai leat ohccit geat devdet gelbbolašvuođagáibadusaid, bargui sáhtte váljet mearreáigásažžat dasa buoremusat heivvolaš bargi.

Ruoktobálvalusa lagašdivššára bargun lea ruoktobálvalusa ássiid ássamii, dikšumii ja fuolaheapmái, doaibmannávcca doalaheapmái, mánáid dikšumii ja bajásgeassimii, áššiiddikšumii sihke eará beaivválaš eallimii gullevaš bargguid ja doaimmaid doarjun, jođiheapmi ja veahkeheapmi. Lagašdivššár bargá ovdasajis Heahtá joavkkus.

Atnit árvvus návcca iešráđálaš bargamii, buriid gulahallan- ja ovttasbargandáidduid, njuovžilvuođa ja ovddideaddji bargovuogi.

Barggu dikšun eaktuda vuodjenkortte. Iežas biilla geavahanvejolašvuohta, fámus leahkki influensaboahkuheapmi ja sámegiela dáidu gehččojuvvojit ovdun.

Bálká GVBES:a mielde. Barggu deavdimis čuvvojuvvo 3 mb:a geahččalanáigi.

Eanodaga gielda lea suovahis bargosadji.

Ohcamušaid, maidda leat laktojuvvon ánsologahallan sihke gelbbolašvuođaduođaštusat, galgá doaimmahit 23.9.2019 dmu 15 rádjai čujuhussii Eanodaga ahkeolbmuid bálvalusat, Ounastie 165, 99400 EANODAT dahje šleađgapoasttain; miia.ahlholm@enontekio.fi

Lassidieđuid addá boarrásiidfuolahusa bálvalushoavda Miia Ahlholm tel. 040 559 8367.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat