Arkisto

Kategoriat
1 syyskuun, 2021

Kaksikielinen lähihoitajan toimi kotipalveluun

Tule Enontekiön tunturikuntaan tekemään merkityksellistä lähihoitajan työtä ikäihmisten yksikköön kotipalveluun!

Haemme hyvää tyyppiä kaksikielisen lähihoitajan toimeen

Enontekiö on pirteä ja mahdollisuuksia täynnä oleva vajaan kahden tuhannen asukkaan ja pinta-alaltaan Suomen kolmanneksi laajin kunta Suomen käsivarressa. Kunta on tunnettu tuntureistaan ja luontomatkailusta ja tarjoaa rauhallisen ja kauniin asuinympäristön sekä erinomaiset harrastusmahdollisuudet.

Enontekiön vahvuuksia ovat luonto, kulttuuri sekä eksotiikkaa tuova maantieteellinen sijainti pohjoisessa. Kunnassa yhteisöllisyys ja yhteistyö mahdollistavat laadukkaiden hyvinvointipalvelujen tuottamisen ja mahdollisuuden kehittää ja kehittyä omassa työssä.

Kotipalvelussa työskentelet saamelaisten ja suomalaisten enontekiöläisten kotipalvelun asiakkaiden kotona. Työtehtävinä on asiakkaiden asumiseen, hoitoon, toimintakyvyn ylläpitämiseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen tukeminen, ohjaus ja avustaminen kuntouttavan työotteen mukaisesti. Kaksikielisen lähihoitajan toimessa vaaditaan hyvää suomen- ja saamen kielen taitoa sekä saamelaiskulttuurin tuntemusta. Työ edellyttää ajokorttia. Mahdollisuus oman auton käyttöön katsotaan eduksi.

Lähihoitajana osallistut kotona asumista ja hyvää arkea tukevaan hoitotyöhön, sen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Työ edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä ikäihmisestä ja hänen tarpeistaan. Tehtävän hoitaminen edellyttää sitoutuneisuutta vanhustyöhön, kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin, vastuuntuntoisuutta ja yhteistyötaitoja. Työ on kaksivuorotyötä neljän viikon tasoittumisjaksossa.

Lähityötiimiisi kuuluu sairaanhoitaja, lähihoitajia, kodinhoitaja, hoiva- ja kotiavustajia sekä puhtauspalvelun työntekijä. Esihenkilönä toimii vanhustenhuollon palvelupäällikkö. Pääset hyödyntämään työssäsi paikallisia ja alueellisia yhteistyöverkostoja. Tarjoamme mahdollisuuden työnohjaukselliseen tukeen.

Kelpoisuusvaatimuksena  on lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto, sekä merkintä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstä Valviran rekisterissä. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 817/2015 3 §). Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaisesti. Toimeen valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Noudatamme tehtävän täytössä 6 kk:n koeaikaa. Enontekiön kunta on savuton työpaikka.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Työ alkaa 18.10.2021 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset, joihin on liitetty ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee toimittaa 16.9.2021 kello 15.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo(at)enontekio.fi tai postitse osoitteeseen Enontekiön kunnan kirjaamo, Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ.

Lisätietoja: vanhustenhuollon palvelupäällikkö Miia Ahlholm puh. 040 559 8367, miia.ahlholm(at)enontekio.fi

Boađe Eanodaga duottargildii bargat lagašdivššára dehálaš barggu ahkeolbmuid ovttadahkii ruoktobálvalussii!

Ohcat guovttegielat lagašdivššára doibmii buori bargi

Eanodat lea ealaskas, vádjit guovtte duháha ássi gielda dievva vejolašvuođaiguin Suoma giehtaruohttasis, ja gielda lea viidodaga dáfus Suoma goalmmádin viidáseamos. Gielda lea dovddus duoddariin ja luondduturismmas ja dat fállá ráfálaš ja čáppa ássanbirrasa sihke erenomáš  asttuáiggevejolašvuođaid.

Eanodaga nanusvuođat leat luondu, kultur sihke eatnandieđalaš sajádat davvin, mii buktá eksotihka. Gielddas searvvuslašvuohta ja oktasašbargu dahket vejolažžan alladássásaš buresveadjinbálvalusaid fállama ja vejolašvuođa ovddidit ja ovdánit iežas barggus.

Ruoktobálvalusas barggat sápmelaš ja suopmelaš eanodatlaččaid ruoktobálvaleami áššehasaid ruovttus. Bargun leat áššehasaid ássamii, dikšumii, doaibmannávcca doalaheapmái, áššiiddikšumii sihke beaivválaš eallimii gullevaš eará bargguid ja doaimmaid doarjun, rávven ja veahkeheapmi veajuiduhtti bargovuogi mielde. Guovttegielat lagašdivššára doaimmas eaktuduvvojit buorre suoma- ja sámegiela dáidu sihke sámekultuvrra dovdamuš. Bargu eaktuda vuodjengoartta. Vejolašvuohta iežas biilla geavaheapmái gehččojuvvo ovdun.

Lagašdivššárin oassálasttát ruovttus ássama ja buori árgga doarju dikšunbargui, dan plánemii, ovddideapmái ja árvvoštallamii. Bargu eaktuda oppalaš oainnu ahkeolbmos ja su dárbbuin. Barggu dikšun eaktuda čatnasumi boarrásiidbargui, návcca vuogáiduvvat rievdi diliide, vásttolašvuođa ja oktasašbargodáidduid. Bargu lea guovttevuorrobargu njealje vahku dássenbajiin.

Lagašbargojovkuidat gullet buohccedivššárat, lagašdivššárat, ruoktodivššár, divššodan- ja ruoktoveahkit sihke čorgenbálvaleami bargi. Jođiheaddjin doaibmá boarrásiidfuolahusa bálvalushoavda. Beasat geavahit ávkin barggustat báikkálaš ja guvllolaš oktasašbargofierpmádagaid. Fállat vejolašvuođa barggujođiheami doarjagii.

Gelbbolašvuođagáibádussan lea lagašdivššára dutkkus dahje eará vástideaddji dutkkus, sihke merkejupmi sosiála- ja dearvvasvuođafuolahusa ámmátolbmos Valvira registaras. (Láhka sosiálafuolahusa ámmátolbmuid gelbbolašvuođagáibádusain 817/2015 3 §) Bálvalangaskavuođa eavttut ja bálká mearrašuvvet SODE-soahpamuša mielde. Doibmii válljejuvvon bargi galgá doaimmahit dohkálaš doaktárduođaštusa dearvvasvuođastis ovdal doaimma vuostáiváldima. Čuovvut barggu deavdimis 6 mb:a geahččalanáigge. Eanodaga gielda lea suovahis bargosadji.

Barggus eaktuduvvo njoammudávdalága 48 §:a eaktudan boahkuhansuodji.

Bargu álgá 18.10.2021 dahje soahpamuša mielde.

Ohcamušaid, maidda leat lakton ánsologahallan sihke gelbbolašvuođaduođaštusat, galgá doaimmahit 16.9.2021 dmu 15.00 rádjai elektrovnnalaččat čujuhussi  kirjaamo(at)enontekio.fi  dahje poastta bokte čujuhussii Eanodaga gielda girjenkantuvra, Ounastie 165, 99400 EANODAT.

Lassidieđut: boarrásiidfuolahusa bálvalanhoavda Miia Ahlholm tel. 040 559 8367, miia.ahlholm(at)enontekio.fi

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat