Arkisto

Kategoriat
27 maaliskuun, 2023

Katsaus Enontekiön kunnan infrahankkeiden etenemiseen

Enontekiön kunnan yksi mittavimmista investoinneista on hoivayksikön rakentaminen, jossa voidaan tuottaa tehostettua palveluasumista. Uudisrakennusta varten kunta haki avustusta ja korkotukilainaa, ja ARA on päättänyt myöntää Enontekiön kunnalle hakemuksen perusteella 1 692 000 euroa erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen ja 2 538 000 euroa vuokra-asuntojen rakentamisen korkotukilainaksi. Päätös on ehdollinen, eivätkä avustus- ja lainamäärä ole vielä sitovia.

ARA hyväksyi kohteen pääpiirustukset 28.2.2023 ja tällä hetkellä KVR-tarjouspyyntöasiakirjat ovat valmisteilla. Hoivayksikön sijoituspaikaksi valikoitui valtuustossa eläinlääkärin-lääkärintalon rakennuspaikat. Eläinlääkäreiden tulevien tilojen vaihtoehtoja ja suunnitelmia työstetään samaan aikaan.

Enontekiön lentoaseman investoinnin uuden rakennuttajakonsultin valinta selvinnee viikon 13 aikana.

Hetan kaukolämpövoimalaitos käy käyttöikänsä loppumetrejä. Se on investointisuunnitelmassa kiireellinen. Uuden kaukolämpölaitoksen suunnitelmat alkavat hahmottua ja 28.3.2023 kunnanhallituksessa on ehdotus maanhankinnasta mikä parantaisi huomattavasti uuden lämpölaitoksen sijoittelua. KVR-tarjouspyyntöasiakirjat ovat samalla valmistumassa.

Karesuvannon vedenottamon uusiminen on myös ajankohtaista, vedenottamon rakenteet uusitaan ja veden ph:n korjaaminen toteutetaan kalkkikivialkaloinnin kautta. Kohteen vaatimat lisäsuunnitelmat ja kustannusarvio tarkentuvat huhtikuun aikana. Myös tähän liittyen kunnanhallituksessa 28.3.2023 on ehdotus maanhankinnasta mikä parantaisi myös vedenottamon rakenteiden sijoittumista. Karesuvannon jätevedenpuhdistamon lietekuivain on tullut myös käyttöikänsä päähän. Olemassa olevan kuivaimen varaosien maahantuoja lopettelee toimintaansa, lisäksi uudemman mallinen kuivain tulee olemaan huolto-, käyttö- sekä käyttäjäystävällisempi. Kohteet on myös tarkoitus toteuttaa vuoden 2023 aikana.

Karesuvannon koulun uudisrakentamiseen on varattu taloussuunnitelmassa rahaa. Investointi sijoittuu aikavälille 2024-2026. Tällä hetkellä projektissa ollaan kilpailuttamassa rakennuttajakonsulttia, jonka ensimmäisiin tehtäviin kuuluu kilpailuttaa rakennushistoriallisen selvityksen tekeminen.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat