Yrittäminen ja elinvoima

Enontekiön matkailun arvoketjujen kehittäminen -hanke

Enontekiön matkailu arvoketjujen kehittäminen- hanke
Hankenumero: A76622
Hankeaika: 1.1.2021- 31.8.2022

Ely-keskus on myöntänyt Enontekiön kunnalle rahoituksen Enontekiön matkailun arvoketjujen kehittäminen -hankkeeseen.

Hankkeen tavoitteena on:
-Matkailun arvoketjun ja sen hallinnan kehittäminen.
-Paremmin maksavan asiakaskunnan saavuttaminen kustannustehokkaasti
-Alueen yritysten tunnettuuden ja kilpailukyvyn kasvattaminen kv-markkinoilla.Hankkeen tuoma lisäarvo:-Arvoketjun ja yhteistyömallin kehittäminen matkailun digitaalimurroksen näkökulmista
-Digitaalijärjestelmissä ja -kanavissa viime vuosien aikana tapahtuneen kehityksen hyödyntäminen
-Hanketyöllä tavoitellaan toimintatapojen muutosta arvoketjuajattelussa.

Konkreettisina toimen piteinä hankkeessa uudistetaan Enontekiön matkailubrändi ja parannetaan matkailijan digitaalista polkua verkkosivu-uudistuksella, tuotetaan uutta brändiä tukevaa valokuvamateriaalia, kehitetään aluetta kestävän matkailun polulla, testataan uusia kustannustehokkaita digitaalisen markkinoinnin ja myynnin vaihtoehtoja sekä kehitetään uudenlaisia yhteistyömalleja niin omalla alueella kuin alueen rajojen ulkopuolellekin.

Lisätietoa hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilö:
Kaisa Kasemets
kaisa.kasemets@enontekio.fi
puh. 0405757021

Hanketta rahoittavat: