Yrittäminen ja elinvoima

Jyppyrä-Paljasselkä kehittämishanke / Hanke päättynyt.

Hankkeen tavoitteena on luoda pohja Jyppyrä-Paljasselkä -alueen ekologisesti ja eettisesti kestävälle hyödyntämiselle tähtäimenä Hetan kylän ja Enontekiön kunnan elinvoimaisuus.

Hankkeen toimenpiteinä tuotetaan (1) kokonaissuunnitelma (master plan) Jyppyrä-Paljasselkä -alueen matkailukäytöstä, (2) alustavat toiminalliset suunnitelmat ja kustannuslaskelmat alueen osioista ja (3) tuotettuihin suunnitelmiin pohjautuva markkinointimateriaali, joka sisältää arkkitehdin visualisointeja. Tavoitteena on näyttää suunta 2020-luvun arktiseen matkailuun nojaamalla paikalliseen perinteeseen ja omanäköisiin ratkaisuihin ja jo olemassa oleviin paikallisverkostoihin.

Hankkeen toivottuina vaikutuksina on saada sijoittajia investoimaan alueelle ja lisätä siten kuntakeskuksen vetovoimaa matkailu- ja palveluyritystoiminnan kasvattamiseksi, matkailijamäärien lisäämiseksi sekä kannattavan yritystoiminnan aikaansaamiseksi. Tämä vahvistaa myös alueella jo toimivien yritysten kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta.

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2018-31.7.2019.

Hankkeen hyväksytty rahoitussuunnitelma: EAKR:n ja valtion rahoitus 34 860 € (70 % nettokustannuksista) Enontekiön kunnan rahoitusosuus 14 940 € (30 % nettokustannuksista) Rahoitus yhteensä 49 800 €.

Hankkeen hakijaorganisaatio ja hankkeen toteuttaja: Enontekiön kunta.