Yrittäminen ja elinvoima

Yksinyrittäjän tuki

YKSINYRITTÄJÄN KORONATUKI

Yksinyrittäjät, joiden YTJ-rekisterin mukainen kotikunta on Enontekiö, voivat hakea Enontekiön kunnalta 2000 euroa avustusta koronavirustilanteen aiheuttamien taloudellisten menetysten korjaamiseksi. Tukea myönnetään työ- ja elinkeinoministeriön Enontekiön kunnalle osoittamien määrärahojen puitteissa. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemus katsotaan saapuneeksi, kun hakemuslomakkeen lisäksi kaikki tarvittavat liitteet ja selvitykset on toimitettu. Hakuaika on 17.4.-30.9.2020. Tutustu ohjeisiin ja täytä lomake huolellisesti ja muista lähettää pyydetyt liitteet.

Mikä on yksinyrittäjän tuki ja mihin se on tarkoitettu?

Yksinyrittäjän tuki on 2 000 euron suuruinen kertamaksu yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset, sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertamaksua myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Korvausta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi.
Kertamaksu voidaan myöntää 16.3.2020-31.8.2020 välillä syntyneisiin kustannuksiin.

Tuen myöntämisen kriteerit
Sinulle voidaan myöntää tukea, jos täytät kaikki seuraavat kriteerit:

1. Olet yksinyrittäjä
Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa Suomessa harjoittavaa yrittäjää, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys arvioidaan hakemushetken perusteella. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä, eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Tuen myöntämisen edellytyksenä ei ole toiminnan oikeudellinen muoto tai rahoitustapa.

2. Olet päätoiminen yrittäjä
Päätoimisella yrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys on aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.
Mikäli yksinyrittäjällä on sivu- tai liitännäiselinkeino, tulkitaan se sivutoimiseksi yksinyrittäjyydeksi, mikä ei oikeuta avustukseen. Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

3. Taloudellinen tilanteesi ja liikevaihtosi ovat huomattavasti heikentyneet koronaepidemian vuoksi
Taloudellisen tilanteesi ja liikevaihtosi huomattavalla heikkenemisellä koronaepidemian vuoksi tarkoitetaan vähintään 30% liikevaihdon laskua 16.3.2020 lähtien. Taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Mikäli on kysymys sesonkiluonteisesta yritystoiminnasta, voidaan tarkastella keskimääräistä liikevaihdon kehitystä.

4. Sinulla on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan
Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Hakemuksessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että yritystoiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus.
Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019. Lisäksi hakemuksen liitteeksi tulee laittaa todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.

5. Aiot jatkaa toimintaasi koronaepidemian jälkeen
Hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että hän aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Hakijaa pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.

Miten tukea haetaan? Mitkä liitteet tulee toimittaa?

Vaihe 1: Täytä sähköinen hakulomake

Täytä hakulomake ja allekirjoita se sähköisesti. Allekirjoittamiseen tarvitset joko verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Huomaa, että keskeneräistä lomaketta ei voi tallentaa, vaan se täytyy täyttää kerralla.
Perehdy huolella tämän sivun ohjeisiin, lomakkeen lopussa oleviin määritelmiin sekä sopimuksen ehtoihin täytön yhteydessä! Sähköisellä allekirjoituksella sitoudut noudattamaan ehtoja. Enontekiön kunnan myöntäessä tuen hakemuksesi pohjalta syntyy Enontekiön kunnan ja hakijan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus (katso tarkemmin alla).

HAKULOMAKE

Vaihe 2: Toimita liitteet

Lomakkeen täytön jälkeen tulee hakemuksen liitteeksi toimittaa seuraavat asiakirjat (mielellään pdf-muodossa):
– Tilinpäätös 2019 tai veroilmoitus 2019 (tai viimeisin). Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote).
– Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi, miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020.
– Todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma

Liitteet tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@enontekio.fi . Laita sähköpostiviestin otsikkoriville ”yksinyrittäjän tuki/yrityksesi nimi”.
Vaihtoehtoisesti voit toimittaa liitteet ja lomakkeen postitse osoitteeseen Enontekiön kunta/kirjaamo, Yksinyrittäjän tuki, Ounastie 165, 99400 Enontekiö. Lisätietoja saat toimisto- ja tapahtumasihteeri Sirpa Mannelalta (sirpa.mannela@enontekio.fi), 0400-716908.

 

Tuen ehdot

Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja:
1) Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi.
2) Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).
3) Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.
4) Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin.
5) Avustuksen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntäneelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Usein kysytyt kysymykset, ohjeita hakemiseen

Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut sivuilleen kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta koronavirustilanteessa. Tutustu sivuun osoitteessa: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista
Lataa tästä työ- ja elinkeinoministeriön laatima ohje yrittäjälle tuen hakemisesta.

 

Lisätietoja tuen hakemisesta:
Sirpa Mannela, 0400-716908
toimisto- ja tapahtumasihteeri