Arkisto

Kategoriat
maaliskuu 8, 2018

Keskustelutialisuus 22.3. sosiaalipalvelujen toteutuksesta Enontekiöllä

Mitä jos Lapin sairaanhoitopiiri järjestäisi sosiaalipalvelut Enontekiöllä, kunnan oman sosiaalitoimen sijaan?

Asiasta tehdään parhaillaan selvitystä. Siinä perehdytään sosiaalipalveluiden nykytilaan, kunnissa tehtyyn yhteistyöhön palveluiden järjestämisessä, huomioidaan Enontekiön asema saamelaisten kotiseutualueena sekä rajayhteistyö. Samalla käydään läpi lainsäädännön asettamat reunaehdot sekä arvioidaan muutosta suhteessa sote- ja maakuntauudistukseen. Järjestämisvastuun siirto on mahdollista vuode 2019 alusta. Selvitys tehdään yhteistyössä Muonion kunnan kanssa.

Tervetuloa kuntalaistapaamiseen to 22.3.2018 klo 17-19 Enontekiön virastotalolle.

17.00 Kahvitarjoilu Enontekiön kunta
17.10 Tilaisuuden avaus, Jaakko Alamattila, puheenjohtaja Enontekiön hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja
17:15 Selvityksen tilanne, Kaisa Kostamo-Pääkkö, kehitysjohtaja, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Keskustelua
17:45 Vaikutusten ennakkoarviointi, Asta Niskala kehittämispäällikkö Poske ja sosiaalityöntekijä Hanne-Mari Seppälä Lshp
Yhteistä työskentelyä ja keskustelua
18:45 Tilaisuus päättyy

EANODAGA-MUONIO SOSIÁLAFUOLAHUSA BÁLVALUSAID ORDNENVÁSTU SIRDIMA ČILGENBARGU – GIELDALAČČAID DEAIVVADEAPMI EANODAT

22.3.2018 dmu 17.00 – 19.00 Gielddadállu

17:00 Káfestallan Eanodaga gielda
17.10 Bures boahtin, dilálašvuođa rahpan, Jaakko Alamattila, ságajođiheaddji Eanodaga buresveadjinlávdegotti ságajođiheaddji
17:15 Čilgehusa dilli, Kaisa Kostamo-Pääkkö, ovddidanhoavda, Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáš
Ságastallan
17:45 Váikkuhusaid ovdaárvvoštallan, Asta Niskala ovddidanhoavda Poske ja sosiálabargi Hanne-Mari Seppälä Lshp
Álgosánit fáddái, ovttas bargan, jurdagiid juohkin, ságastallan
18:45 Dilálašvuođa loahpaheapmi ságajođiheaddji

Kuntalaiset ja yhteistyötahot voivat kommentoida omalta kannaltaan järjestämisvastuun siirron mahdollisia vaikutuksia myös:

Vastaamalla palautekyselyyn

https://www.webropolsurveys.com/S/67CFC5E4C801C81D.par

 

Ottamalla yhteyttä selvityshenkilöihin

Johtaja Jari Jokela, Lshp, puh. 040 532 3998

Suunnittelija Rea Karanta, Lshp, puh. 040 538 1812

Kehittäjäsosiaalityöntekijä Nina Peronius, Poske, puh. 040 574 2773


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat