Arkisto

Kategoriat
27 tammikuun, 2021

Kilpisjärven asemakaavan muutos: Kortteli 5, rakennuspaikka 4; kaavaehdotuksen asettaminen nähtäville /Gilbbesjávrri sajádatláva nuppástus: Goartil 5, huksensadji 4; lávvaevttohusa ásaheapmi oaidnin láhkai

Kunnanhallitus kuuluttaa Kilpisjärven asemakaavan kortteli 5 rakennuspaikka 4 muutosehdotuksen MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti nähtäville 27.1.-11.2.2021 väliseksi ajaksi Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla.

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 11.2.2021 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi

Tiedot täältä:

Vireillä olevat kaavat

Gielddaráđđehus gulaha Gilbbesjávrri sajádatláva goartila 5 huksensaji 4 nuppástusevttohusa EHL 65 § ja EHÁ 27 § mieldásaččat oaidnin láhkai 27.1.-11.2.2021 gaskasaš áigái Eanodaga gielddadálus ja gieldda internet siiddus.

Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 11.2.2021 čujuhusain: Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi

Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat