Arkisto

Kategoriat
syyskuu 28, 2020

Kilpisjärven ja Ylikyrön Hommakankaan asemakaavan kaavaehdotukset nähtäville/Gilbbesjávrri ja Ylikyrö Hommakangas sajádatláva lávvaevttohusat oaidnin láhkai

Kilpisjärven asemakaavan kortteli 10 sekä Hommakankaan asemakaavan kortteli 3 sekä kortteli 4:n rakennuspaikat 1,2,3 ja 5 kaavaehdotukset asemakaavan muuttamiseksi asetetaan MRL 65 §:n MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 28.9.-28.10.2020 väliseksi ajaksi https://enontekio.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kirjallisena, kunnanhallitukselle osoitettuna, ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella:

Enontekiön kunta, Kunnanhallitus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö

 

Asiaotsikolla: Kilpisjärven asemakaavan muutos, kortteli 10Asemakaavan muutos

Asiaotsikolla: Hommakankaan asemakaavan korttelissa 3 ja korttelissa 4, rakennuspaikkojen 1,2,3 ja 5 osalta.

 

Enontekiön kunnanhallitus

______________________________________________________________________

Gilbbesjávrri sajádatláva koartil 10 ja Hommakangas sajádatláva koartil 3 ja koartil 4 huksenbáikkit 1, 2, 3 ja 5 lávvaevttohusat sajádatláva rievdadeapmin ásahuvvojit MRL 65 § MRA 27 § mielde almmolaččat oaidnin láhkai 28.9.-28.10.2020 gieldda interneahtta-siidduin https://enontekio.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/

Gieldda lahtuin ja osolaččain lea vuoigatvuohta dahkat muittuhusa lávvaevttohusas. Muittuhusa galgá doaimmahit čálalažžan ja čujuhit gielddastivrii, ovdal go oaidninláhkaidoallan nohká čujuhussii:

Enontekiön kunta, Kunnanhallitus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö

 

Ášši bajilčála: Kilpisjärven asemakaavan muutos, kortteli 10

Ášši bajilčála: Sajádatláva rievdadus Hommakangas koartilis 3 ja koartilis 4, huksenbáikkiid 1, 2, 3 ja 5 oasil.

 

Eanodaga gielddaráđđehus


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat