Arkisto

Kategoriat
kesäkuu 27, 2019

Kilpisjärven ja Ylikyrön Hommakankaan asemakaavan muutoksia nähtäville/ gilbbesjávrri ja Ylikyrö Hommakangas sajádatláva nuppástusat oaidnin láhkai

Kilpisjärven ja Ylikyrön Hommakankaan asemakaavan muutoksia nähtäville/
gilbbesjávrri ja Ylikyrö Hommakangas sajádatláva nuppástusat oaidnin láhkai
Kilpisjärven asemakaavan muutoksia korttelissa 16 koulun tontilla, korttelia 16 rakennuspaikalla 11 ja korttelia 25 koskevat asemakaavan muutokset sekä Hommakankaan asemakaavan muutos asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti asemakaavan muutosehdotuksina julkisesti nähtäville 27.6 – 28 .7.2019 väliseksi ajaksi Enontekiön kunnan infrastruktuuri toimialan osastolla ja kunnan internet sivuilla www.enontekio.fi.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kirjallisena, kunnanhallitukselle osoitettuna, ennen nähtävänäoloajan päättymistä osoitteella:
Enontekiön kunta, Kunnanhallitus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö

 

Gilbbesjávrri sajádatláva nuppástusat koartilis 16 skuvlla eanasajis, koartila 16 huksensajis 11 ja koartila 25 guoski sajádatláva nuppástusat sihke Hommakangas sajádatláva nuppástus ásahuvvojit EHÁ 27 §:a mielde sajádatláva nuppástusevttohussan almmolaččat oaidnin láhkai 27.6 – 28.7.2019 gaskasaš áigái Eanodaga gieldda infrastruktuvrra doaibmasuorggi ossodagas ja gieldda internet siidduin www.enontekio.fi.

Gieldda lahtuin ja osolaččain lea vuoigatvuohta bargat muittuhusa lávvaevttohusas. Muittuhusa galgá doaimmahit čálalažžan, gielddaráđđehussii čujuhemiin, ovdal oaidnináigge nohkama čujuhusain:
Eanodaga gielda, Gielddaráđđehus, Ounastie 165, 99400 Eanodat

Kilpisjärven kaavamuutoksen kaavaselostus

Kortteli 16 t11 muutettava

Kortteli 16 t 11 muutos

Koulu muutos

Koulutontti muutettava

Kortteli 25 muutos

Asemakaava selitys

Asemakaavamääräykset

Hommakankaan kaavamuutoksen kaavaselostus

Hommakankaan asemakaavan muutos


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat