Arkisto

Kategoriat
elokuu 22, 2019

Kilpisjärven yleiskaavoitusta käsittelevä tiedotus- ja keskustelutilaisuus/Gilbbesjávrri oppalašláva gieđahalli dieđihan- ja ságastallandilálašvuohta

KILPISJÄRVEN YLEISKAAVOITUS, POHJOIS-KILPISJÄRVEN ASEMAKAAVA SEKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 16 RAKENNUSPAIKKA 1.

Kilpisjärven yleiskaavan ja Pohjois-Kilpisjärven asemakaavoituksen valmistelu on edennyt kaavaehdotuksen viimeistelyvaiheeseen ja samassa tilaisuudessa esitellään kaavamuutos korttelissa 16 rakennuspaikka 1. olemassa olevaan asemakaavaan.

Enontekiön kunta järjestää Kilpisjärven kyläläisten kanssa neuvottelutilaisuuden ennen kaavaehdotuksien asettamista julkisesti nähtäville. Tilaisuudessa toivotaan kyläläisten kertovan mielipiteensä ja tavoitteensa Kilpisjärven ja sen lähialueen tulevasta maankäytöstä.

Kilpisjärven yleiskaavoitusta käsittelevä tiedotus- ja keskustelutilaisuus pidetään Kilpisjärven monitoimitalolla keskiviikko 28.8.2019 klo 17.00 alkaen.

Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita, kahvitarjoilu!

Enontekiön kunta
Infrastruktuuri toimiala

______________________________________________________________________

GILBBESJÁVRRI OPPALAŠLÁVVA, DAVVI-GILBBESJÁVRRI SAJÁDATLÁVVA SIHKE SAJÁDATLÁVA NUPPÁSTUS KOARTIL 16 HUKSENSADJI 1.

Gilbbesjávrri oppalašláva ja Davvi-Gilbbesjávrri sajádatláva válmmaštallan lea ovdánan lávvaevttohusa gárvenmuddui ja seammá dilálašvuođas ovdanbukto lávvanuppástus koartilis 16 huksensadji 1. dálá sajádatlávvii.

Eanodaga gielda lágida Gilbbesjávrri gili olbmuiguin ráđđádallandilálašvuođa ovdal lávvaevttohusaid ásaheami almmolaččat oaidnin láhkai. Sávvojuvvo, ahte dilálašvuođas gili olbmot muitalit iežaset oaiviliin ja ulbmiliin Gilbbesjávrri ja dan lagašguovllu boahttevaš eanageavaheamis.

Gilbbesjávrri oppalašláva gieđahalli dieđihan- ja ságastallandilálašvuohta dollojuvvo Gilbbesjávrri máŋggadoaimmadálus gaskavahku 28.8.2019 dmu 17.00 rájes.

Buohkat áššis beroštuvvan olbmot leat bures boahtin, káfestallan!

Eanodaga gielda
Infrastruvrra doaibmasuorgi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat