Arkisto

Kategoriat
17 elokuun, 2022

Kokouskutsu / Čoakkánbovdehus

Enontekiön kunnanvaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 24.8.2022 klo 17.00 alkaen kunnanvaltuuston istuntosalissa Enontekiön kunnanvirastolla.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

47 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

48 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
49 § Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset

50 § Luottamushenkilöorganisaatiouudistus

51 § Olemassa olevan äänestysaluejaon vahvistaminen vuodelle 2023

52 § Henkilöstöjohtajan palvelussuhteen päättyminen

53 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

54 § Ilmoitusasiat

55 § Valtuustoaloitteet

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 31.8.2022 klo 14 mennessä, minkä jälkeen se pidetään yleisesti nähtävänä Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi.

Enontekiöllä 17.8.2022

OUTI KURKELA MERK.
Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

Outi Kurkela


Eanodaga gielddastivrra čoakkán dollojuvvo gaskavahku 24.8.2022 dmu 17.00 rájes  gielddastivrra čoakkánsáles, Eanodaga gielddadálus.


Čoakkánáššit:

47 § Čoakkáma lágalašvuođa ja mearridanválddi gávnnaheapmi
48 § Beavdegirjjidárkkisteaddjiid válljen ja áššelistui vejolaččat boahtti nuppástusat

49 § Nuoraidstivrra, lápmásiidstivrra ja boarrásiidstivrra dearvvuođat

50 § Luohttámušolmmošorganisašuvnna guoski ođastus

51 § Dálá  jienastanguovlojuogu nannen jahkái 2023

52 § Bargoveahkahoavdda bálvalangaskavuođa nohkan

53 § Gielddastivrra ságajođiheaddji ja várreságajođiheaddjiid válga

54 § Almmuhanáššit

55 § Gielddastivraálgagat

Čoakkáma beavdegirji dárkkistuvvo 31.8.2022 dmu 14 rádjai, man maŋŋá dat dollojuvvo almmolaččat oaidninláhkai gieldda internetsiidduin www.enontekio.fi.

Eanodagas 17.8.2022

OUTI KURKELA MERK.

Gielddastivrra 1.várreságajođiheaddji

Outi Kurkela


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat