Arkisto

Kategoriat
joulukuu 5, 2018

KOKOUSKUTSU / ČOAKKÁNBOVDEHUS

Enontekiön kunnanvaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 12.12.2018 klo 17.00 alkaen kunnanvaltuuston istuntosalissa Enontekiön kunnanvirastolla.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

31 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
32 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
33 § Perusturvan talousarvion 2018 ylityshakemus
34 § Investointimäärärahan siirtäminen kustannuspaikasta 099031 maan osto, kustannuspaikkaan 099036 As. Oy Saanansäde 4 osakkeet
35 § Investointimäärärahan siirto kohteesta 099066 Hetan paloasema, kohteeseen 099068 Osuuspankin kiinteistö
36 § Ylitysoikeuden hakeminen ja investointimäärärahan siirto kohteelle 099064 Peltovuoma koulu
37 § Vuosien 2019-2021 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen
38 § Vuonna 2016 ja 2017 tehdyt valtuustoaloitteet
39 § Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti valtuuston hyväksymän laajan hyvin-vointikertomuksen toteutumisesta ja tarkennettu hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2019
40 § Arviointi, suunnitelma ikäihmisten tukemisesta ja iäkkäiden palveluista 31.12.2017 saakka
41 § As Oy Enontekiön Saanansäde 4 hakemus maksuohjelman muuttamisen hyväksymi-sestä kunnan takaaman lainan 131320-121307 osalta
42 § Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 2019
43 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 19.12.2018 klo 14 mennessä, minkä jälkeen se pidetään yleisesti nähtävänä Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi.

Enontekiöllä 5.12.2018

SEPPO ALATÖRMÄNEN MERK.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja     Seppo Alatörmänen

————————–

Eanodaga gielddastivrra čoakkán dollojuvvo gaskavahku 12.12.2018 dmu 17 rájes gielddastivrra čoakkánsáles, Eanodaga gielddadálus.

Čoakkánáššit:

31 § Čoakkáma lágalašvuođa ja mearridanválddi gávnnaheapmi
32 § Beavdegirjjidárkkisteaddjiid válljen ja áššelistui vejolaččat boahtti nuppástusat
33 § Vuođđodorvvu bušeahta 2018 badjelmannanohcamuš
34 § Investerenmearreruđa sirdin goasttádusčuoggás 099031 eatnama oastin, goasttádusčuoggái 099036 As. Oy Saanansäde 4 ossosat
35 § Investerenmearreruđa sirdin čuoggás 099066 Heahtá buollinstašuvdna, čuoggái 099068 Osuuspankki giddodat
36 § Badjelmannanvuoigatvuođa ohcan ja investerenmearreruđa sirdin čuoggái 099064 Bealdovuomi skuvla
37 § Jagiid 2019-2021 bušeahta ja –plána dohkkeheapmi
38 § Jagi 2016 ja 2017 dahkkon gielddastivraálgagat
39 § Buresveadjinmuitalusa jahkeraporta váldostivrra dohkkehan viiddes buresveadjinčilgehusa ollašuvvamis ja dárkkálmahtton buresveadjinplána jahkái 2019
40 § Árvvoštallan, plána ahkeolbmuid doarjumis ja boaresolbmuid bálvalusain 31.12.2017 rádjai
41 § As Oy Enontekiön Saanansäde 4 ohcamuš máksinprográmma rievdadeami dohkkeheamis gieldda dáhkidan loana 131320-121307 oasil
42 § Gieldda doaimma ja ruhtadoalu plánen- ja mearrádusproseassa 2019
43 § Almmuhanáššit ja gielddastivraálgagat

Čoakkáma beavdegirji dárkkistuvvo 19.12.2018 dmu 14 rádjai, man maŋŋá dat dollojuvvo almmolaččat oaidninláhkai gieldda internetsiidduin www.enontekio.fi.

Eanodagas 5.12.2018

SEPPO ALATÖRMÄNEN MERK.
Gielddastivrra ságajođiheaddji     Seppo Alatörmänen

 

Kunnanvaltuuston kokousta voi seurata suorana lähetyksenä Enontekiön kunnan Youtube-kanavalla osoitteessa https://www.youtube.com/channel/UCsEqifF_ADGD0oO1xd2pJMg.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat