Arkisto

Kategoriat
huhtikuu 28, 2021

Koulunkäynninohjaaja

Koulunkäynninohjaajan määräaikainen toimi   1.8.2021 – 30.6.2022, sijoituspaikka Hetan koulukeskus.

Kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäynninohjauksen ammattitutkinto tai muu soveltuva ammatillinen perustutkinto.
Valinnassa painotetaan erityisesti aikaisempaa toimimista koulunkäynninohjaajana, kykenemistä yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa, hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä joustavuutta. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Määräaikaisuuden perusteena sijaisuus. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuutta osoittava tutkintotodistus sekä ansioluettelo.Toimeen  valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Toimen täytössä noudatetaan neljän  (4) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee toimittaa osoitteella kirjaamo@enontekio.fi  11.5.2021 klo 15 mennessä.
Lisätietoja antaa hallinnollinen rehtori  Riitta Peltovuoma, puh. 040 143 8943, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Skuvllavázzinjođiheaddji mearreáigásaš doaibma 1.8.2021 – 30.6.2022, sajustanbáiki Heahtá skuvlaguovddáš.

Gelbbolašvuođagáibádussan leat skuvllavázzinjođiheami ámmátdutkkus dahje eará heivvolaš ámmátlaš vuođđodutkkus sihke sámegiela dáidu.
Válljemis deattuhuvvojit erenomážit ovddit doaibman skuvllavázzinjođiheaddjin, dáidu oktasašbargui sierra čanusjoavkkuiguin, buorit olmmošgaskavuođa- ja gulahallandáiddut sihke njuovžilvuohta. Bálká mearrašuvvá GVBES:a mielde. Mearreáigásašvuođa vuođustussan sadjásaš. Ohcamušaide galgá laktit gelbbolašvuođa čujuheaddji dutkkusduođaštusa ja ánsologahallama.
Doibmii válljejuvvon bargi galgá ovdanbuktit oaidninláhkai rihkusregisttarlága 6.2 §:s dárkkuhuvvon rihkusregisttarváldosa. Doaimma deavdimis čuvvojuvvo 4 mánotbaji geahččalanáigi.

Ohcamušaid galgá doaimmahit čujuhusain kirjaamo@enontekio.fi  11.5.2021 dmu 15 rádjai.
Lassidieđuid addá hálddahusrektor Riitta Peltovuoma, tel. 040 143 8943, riitta.peltovuoma@enontekio.fi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat