Arkisto

Kategoriat
11 helmikuun, 2023

Kunnanhallituksen kokous 7.2.

Kunnanhallituksen kokouksessa 7.2. oli sangen pitkä esityslista, tässä muutama nosto. Kokonaisuudessaan pöytäkirja luettavissa https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_722023

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle uudeksi sivistysjohtajaksi Anne-Maria Näkkäläjärveä, ja varalle Reijo Oksalaa.

Yritys- ja kehittämisasiantuntijan viran hakuaika päättyi 13.1.2023 ja siihen mennessä virkaan tuli 14 hakemusta. Kunnanhallitus haastatteli neljä hakijaa. 7.2.2023 kokouksessa kunnanhallitus päätti, että haastatelluista Antti Starck ja Jaska Vepsäläinen lähetetään soveltuvuusarviointeihin ja näiden pohjalta esitys virkaan valittavaksi tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi 21.2. kokoukseen.

Kunnanhallitus päätti asettaa kiinteistöjä 47-403-1-89 ja 47-403-1-91 koskevan Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville (MRL 62 § ja MRA 30 §).

Kunnanhallitus päätti nimetä vanhusneuvoston sihteeriksi hyvinvointiohjaaja Virpi Töyrylän ja vammaisneuvoston sihteeriksi varhaiskasvatuksen päällikkö Sarita Helttusen 8.2.2023 alkaen. Vaikuttajaelinten sihteerin tehtävät tulivat vapaiksi edellisten sihteerien työsopimusten siirryttyä Lapin hyvinvointialueelle.

Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallitus oli pyytänyt konserniohjeen mukaisesti Enontekiön kunnan konsernijohdolta ennakkokäsitystä seuraavista investoinneista: Karesuvannon vedenottamon saneeraus investoinnista 200 000 euroa ja Karesuvannon jätevedenpuhdistamon kuivaimen uusiminen 100 000 euroa. Kunnanhallitus antoi myönteisen ennakkokäsityksen molempiin investointeihin, sekä esittää valtuustolle omavelkaisen takauksen myöntämistä investointeihin tarvittavan lainan ottamiseksi.

Kokouksessa käytiin läpi uudistettu hallintosääntö 2023 ja kunnanhallitus hyväksyi sen esitettäväksi valtuustolle voimaan astuvaksi 1.3.2023.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat