Arkisto

Kategoriat
22 joulukuun, 2023

Kunnanhallitus 21.12.

Kunnanhallitus päätti Pikku-Jyppyrän asemakaava-alueen Salvostie-nimisen katualueen sekä Paljasseläntien –nimisen katualueen haltuunotosta.

Kunnanhallitus käsitteli kunnan 26.6.2023 myymän tontin edelleen luovuttamista rakentamattomana. Kauppakirjan ehdon mukaan ostaja on velvollinen suorittamaan kunnalle sopimussakkona kauppahinnan määrän kaksinkertaisena, mikäli ostaja luovuttaa kaupan kohteena olevan määräalan tai siitä muodostetun tilan sopimuksen vastaisesti rakentamattomana edelleen. Kauppahinta oli 100 000 euroa.

Tontin ostaja on rikkonut kauppakirjan ehtoa luovuttamalla tontin osia maanvuokrasopimuksilla rakentamattomana edelleen. Tontin ostaja on pyytänyt kunnalta jälkikäteen suostumusta tontin osien edelleen luovutukseen.

Kunnanhallitus päätti vapauttaa tontin ostajan sopimussakon suorittamisesta maanvuokrasopimuksella rakentamattomana edelleen luovutettujen kiinteistön määräalojen osalta ja antaa suostumuksen vuokrata seitsemän määräalaa rakentamattomana edelleen hintaan 100 euroa/vuosi. Lupa edelleen luovutukseen edellyttää vakuuden asettamista. Rakentamisvelvoite sitoo edelleen alkuperäistä tontin ostajaa.

Tontin ostajan tulee asettaa sopimussakon suuruinen (200 000 euroa) vakuus kuukauden kuluessa kunnanhallituksen päätöksen lainvoimaistumisesta. Mikäli vakuutta ei aseteta, edelleen luovutuksen suostumus kumoutuu ja kunta toimii kauppakirjan ehtojen mukaisesti eli laskuttaa tontin ostajalta sopimussakon. Kunta pidättää vakuudesta osuuden sen mukaan, täyttyykö alkuperäisen kauppakirjan rakentamisvelvoite.

Katso pöytäkirja kokonaisuudessaan https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_21122023

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat