Arkisto

Kategoriat
10 lokakuun, 2023

Kunnanhallitus, 3.10.

Enontekiön kunnassa on käynnissä tai käynnistymässä useita isoja investointeja, mm. Luppokoti, eläinlääkärien tilat, Kilpisjärven ylävesisäiliö, Kilpisjärven jätevedenpuhdistamo Karesuvannon monitoimitalo, lentokenttä, Kilpisjärven asuntotarpeen ratkaisu, Hetan lämpölaitos ja Karesuvannon puhdistamo, kuivaamo.

Työpaine infrastruktuurin toimialalla on erittäin kova ja aikataulut ovat haastavia. Investointien toteutumisen varmistamiseksi kunnanhallitus päätti selkeästä työnjaosta eli kuka viranhaltija vastaa minkäkin investointien toteutumisesta.

Kunnanhallitus päätti muuttaa työpäällikön viran määräaikaisesti 1.11.2023-31.12.2025 rakennuttamispäällikön viraksi. Rakennuttamispäällikkö toimii suoraan kunnanjohtajan alaisuudessa. Rakennuttamispäällikkö toimii esittelijänä tehtäväalueelleen kuuluvissa asioissa ja toimii teknisen johtajan sijaisena.

Matkailuyrittäjistä koostuva työryhmä oli tehnyt kunnanhallitukselle esityksen, että matkailun yhteismarkkinointi lopetetaan pikaisella aikataululla sopimuksien edellyttämällä kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jolloin toiminta loppuu viimeistään 31.12.2023, ja että Enontekiön kunta tukee perustettavaa matkailun osakeyhtiötä ostamalla maksimissaan 24,5% yhtiön osakekannasta, sekä sitoutuu tukemaan 1.1.2024 alkavaa osakeyhtiön toimintaa vuosittaisella palvelusopimukseen perustuvalla maksulla. Maksun suuruus vuonna 2024 on Matkailu Oy:n alustavan talousarvion mukaan 25 000 €.

Kunnanhallitus päätti, että Enontekiön kunta ei lähde mukaan perustettavaan matkailun alueorganisaatioon osakkaaksi eikä solmi palvelusopimusta perustettavan alueorganisaation kanssa. Lisäksi Enontekiön kunta irtisanoo matkailun yhteismarkkinoinnista tehdyt sopimukset niissä mainitulla irtisanomisajalla. Kunta tekee kuntamarkkinointia omista lähtökohdistaan omilla kustannuksilla, ottaen huomioon matkailumarkkinoinnin tarpeet.

Kunnanhallituksen pöytäkirja kokonaisuudessaan https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_3102023

 

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat