Arkisto

Kategoriat
9 kesäkuun, 2023

Kunnanhallitus kokoontui 6.6.

Kunnanjohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 12 hakijaa. Haastattelut pidettiin 2.6.2023 ja 6.6.2023 kolmelle hakijalle. Viidestä haastatteluun kutsutuista yksi perui hakemuksensa ja toinen ei päässyt paikalle.

Haastatteluryhmän yksimielinen esitys valtuustolle on, että tehtävään esitetään Petri Härköstä. Härkönen täyttää viran kelpoisuusehdot ja on hakemuksen sekä haastattelusta saadun kokonaisarvion perusteella tehtäviin soveltuvin.

Kunnanhallitus merkitsi alaisuuteensa kuuluvien toimialojen osavuosikatsaukset sekä talousarvion toteutumisen tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Enontekiön kunnan talousarvio ja -suunnitelma laaditaan vuosille 2024–2026. Talousarvio- ja suunnitelma valmistellaan ja käsitellään toimielimissä siten, että se on valtuuston käsittelyssä 29.11.2023. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy ohessa olevan talousarvioraamin vuodelle 2024 toimialoille ja lautakunnille, sekä edellyttää konsernin tytäryhtiöiden osalta, että ne laativat omat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa 19.10.2023.

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot maalämpöhankkeen takaus Kuntarahoituksen lainalle oli 8.5. valtuuston käsittelyssä. Valtuusto palautti asian uudelleen valmisteluun sen selvittämiseksi, että onko kannattavaa muuttaa vanhoja rakennuksia maalämpöön. Kunnanhallitus palautti asian Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnoille uudelleen harkittavaksi. Saadun selvityksen perusteella kunnanhallitus katsoo, että maalämpöön siirtyminen on taloudellisesti perusteltua ainoastaan kohteissa Hettanen ja Rivitalo 2.

Hetan kaukolämpölaitoksen uusimista varten valtuusto on varannut investointiohjelmaan vuosille 2023-2024 yht. 1,2 miljoonaa euroa.

Uuden lämpölaitoksen sijoituspaikaksi on valikoitunut nykyisen laitoksen pohjoispuoli. Laitoksen KVR- tarjouspyyntöasiakirjojen ollessa valmistumassa laitoksen kustannusarvio on noussut 3,0 miljoonaan euroksi. Voimakkaasti nousseen kustannusarvion taustalla on ennen kaikkea vallitseva maailmantilanne, mikä näkyy erityisen voimakkaasti laitoksessa käytettävissä materiaaleissa sekä haketta polttoaineena

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle investointiohjelman muutoksen seuraavasti kohtaan: Lämpölaitoksen uusiminen, vuodelle 2023 1,2 miljoonaa euroa ja suunnitelmavuodelle 2024 1,8 miljoonaa euroa.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat