Arkisto

Kategoriat
24 marraskuun, 2023

Kunnanvaltuusto 16.11.2023

Kunnanvaltuusto käsitteli 16.11.2023 kokouksessaan ainoana asianaan Enontekiön Sähkö Oy:n kauppaa. Kauppa oli käsiteltävä uudelleen valtuustossa, koska valtuuston 2.12.2020 § 67 tekemä päätös yhtiön myynnistä oli kumottu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksellä 555/2022 (28.4.2022).

Hallinto-oikeuden perusteluna päätöksen kumoamiseen oli esteellisyys päätöksen valmistelussa. Valmistelussa eli kunnanhallituskäsittelyssä oli ollut mukana esteellisiä henkilöitä, jotka olivat sähköyhtiön hallituksen varajäseniä. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt asiassa valituslupaa, joten hallinto-oikeuden päätös jäi pysyväksi.

Kokouksessaan 16.11.2023 kunnanvaltuusto totesi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen, jolla kumottiin Enontekiön kunnanvaltuuston päätös valmistelussa tapahtuneen virheen vuoksi ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen, jolla Neve Isommus Oy:n ja Neve Oy:n valituslupahakemus hylättiin.

Kunnanvaltuusto päätti ottaa asian kauppakirjan 11(i) kohdan mukaisesti uudelleen käsiteltäväksi niin, että esteellisiä henkilöitä ei ole mukana asian käsittelyssä.

Kunnanvaltuusto päätti, että asian aiempi sisällöllinen valmistelu otetaan käsittelyn ja päätöksenteon pohjaksi uusien selvitysten lisäksi.

Kunnanvaltuusto hyväksyi Enontekiön kunnan ja Neve Isommus Oy:n välisen, 14.12.2020 allekirjoitetun kauppakirjan, jolla kunta myi Enontekiön Sähkö Oy:n osakkeet mainitulle yhtiölle. Päätös kauppakirjan hyväksymisestä syntyi äänestyksellä äänin 9-8.

Pöytäkirja luettavissa https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanvaltuusto/Kokous_16112023


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat