Arkisto

Kategoriat
11 syyskuun, 2023

Kunnanvaltuusto kokoontui 6.9.

Syksyn ensimmäisessä valtuuston kokouksessa valtuusto hyväksyi Enontekiön kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman vuosille 2024-​2030 sekä Yli-Kyrön Saajontien ranta-asemakaavan muutoksen. Kunnanhallitus toi valtuustolle tiedoksi kunnanhallituksen lausunnon tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2022. 

Kokouksessa valtuusto päätti, että Karesuvannon asemakaavan laatiminen keskeytetään ja alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Rakentamista suoraan ohjaava yleiskaava on Karesuvannon kokoisessa kylässä riittävä kaavataso. 

Valtuusto keskeytti Enontekiön tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan laatimisen. Kunnanvaltuusto oli vuonna 2012 päättänyt selvittää yleiskaavoituksella mahdollisuudet paikalliselle sähköntuotannolle kunnan alueella, mahdolliset tuulivoiman tuotantoon soveltuvat alueet ​ sekä tuulivoimalle soveltumattomat alueet. Metsähallitus on linjannut, että ei käynnistä tuulivoimahankkeita saamelaisten kotiseutualueella vuosina 2022-​2027. Ilmailuhallituksen asettamat rajoitteet lentokentän lähialueella vaikeuttavat tuulivoimahankkeiden toteuttamista Enontekiöllä, ja näin ollen tuulivoimaloiden rakentaminen Enontekiölle näyttää lähitulevaisuudessa epätodennäköiseltä. 

 

Pöytäkirja luettavissa www.enontekio.fi ( allekirjoitusten jälkeen ) 

 

 

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat