Arkisto

Kategoriat
9 lokakuun, 2019

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen päätöksiä 7.10.2019

Enontekiön kunnan tilintarkastusyhteisönä jatkaa KPMG Oy Ab

Kunnanvaltuusto päätti tilintarkastusyhteisöstä maanantain kokouksessa. Kunnan vuosien 2019-2022, sekä mahdollisten optiovuosien 2023-2024, tilintarkastusyhteisöksi valittiin tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti tarjousvertailusta ilmenevin perustein kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Oy Ab.  Yhtiö on vuodesta 2013 toiminut kuntakonsernin tilintarkastusyhteisönä.

Kokouksessaan kunnanvaltuusto valitsi eronneen Mika Heikuran tilalle elinvoimalautakunnan varajäseneksi Pasi Ikosen ja asetti ehdolle Tunturi-Lapin Kehitys ry:n valtuuskuntaan Elina Rousu-Karlsenin. Valtuuston puheenjohtaja kehotti keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Mika Heikuran tilalle.

Kunnanhallitus evästi talousarviovalmistelua

Kunnanhallitus kävi maanantain kokouksessa evästyskeskustelun talousarvion ja –suunnitelman 2020-2022 valmisteluun liittyen kunnanjohtajan alustuksen pohjalta. Talousarvion valmistelu jatkuu ja kunnanjohtajan talousarvioesitys on kuntalaisten kommentoitavana 15.10. lukien ja kuntalaisfoorumissa 22.10. klo 17. Kuntalaisilla on mahdollisuus esittää kommentit talousarvioon sekä suullisesti että kirjallisesti.

Vammaisneuvosto puolestaan on esittänyt kunnanhallitukselle varattavaksi vuoden 2020 budjettiin 5000 euroa. Määrärahalla vammaisneuvosto aikoo järjestää neljä kokousta, reittikuljetuksia, koulutuksia (kokemusasiantuntijat) sekä mahdollisuuksien mukaan edistetään käsittelemiään kehittämiskohteita. Kunnanhallitus päätti huomioida talousarviota laadittaessa vammaisneuvoston esitykset.

Kunnanhallitus valitsi Mika Heikuran tilalle vammaisneuvoston luottamushenkilöjäseneksi Reijo Mannelan. Vanhusneuvoston jäsenyydestä eronneen Aimo Ahdin tilalle valittiin Antero Mikiwer.

Kunta edistää digitaalisuutta

Kesäkuussa kunnanhallitus päätti hankkia kuntaan CaseM –asianhallintajärjestelmän, mikä on suuri toimintakulttuurin muutos ja merkittävä kehitysaskel digitalisaation edistämisessä. Maanantain kokouksessa kunnanhallitus sitoutui LapIT Oy:n järjestämään sähköisen arkistoinnin ratkaisun kilpailutukseen. Varsinainen hankintapäätös tehdään asiasta erikseen kilpailutuksen jälkeen.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat