Kunta ja hallinto

Esityslistat ja pöytäkirjat

Enontekiön kunnan toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa 17.3.2020 alkaen asianhallintajärjestelmässä.

Enontekiön kunnan verkkosivuilla julkaistaan lisäksi kuntalain 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisilla.

Esityslistat, pöytäkirjat, ja viranhaltijapäätökset 17.3.2020 alkaen

Päätöksissä voi olla henkilötietoja, ei- julkisia tai salassa pidettäviä tietoja, joita ei julkaista verkkosivuilla. Näin toimitaan henkilöiden tietosuojan, elinkeinoharjoittajan liike tai ammattisalaisuuden turvaamiseksi.


Esityslistat, pöytäkirjat, ja viranhaltijapäätökset ennen 17.3.2020 löytyvät sivuvalikosta.

Pöytäkirjat ovat pääosin pdf-muodossa. Pdf-tiedostojen katselemiseksi voit tarvita erillisen katseluohjelman (Adobe Reader), jonka voit ladata ilmaiseksi täältä.