Kunta ja hallinto

Kunnanvaltuusto

Enontekiön kunnan useimpien toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa 17.3.2020 alkaen asianhallintajärjestelmä CaseM:n kautta täältä: Esityslistat ja pöytäkirjat 17.3.2020 alkaen

Ennen järjestelmän käyttöönottoa julkaistut esityslistat ja pöytäkirjat ovat alla.

Pöytäkirja 11.3.2020
Liite Vastine Arviointikertomukseen Vuodelta 2018 Kv 11.3.2020
Liite Kouluverkon Muutos Selvitys Kv 11.3.2020
Liite Arviointi Kouluverkon Muutoksesta Aiheutuvista Vaikutuksista Kv 11.3.2020
Liite Taloudelliset Vaikutukset Kv 11.3.2020
Liite Vastineet Mielipiteisiin Ym. Kv 11.3.2020

Pöytäkirja 29.1.2020
Liite Pöytäkirjanote Perussopimuksen Muuttaminen Lapeco 28.11.2019, Lv 29.1.2020

2019

Pöytäkirja 10.12.2019

Liite KilpisJaHommakangasMRA27KUUL 27.6.2019
Liite Kilpisjarven Akm 25 16 Raasakka 250719
Liite Vastine Kilpisjärven Asemakaavan Muutoksista Tehtyihin Muistutuksiin Ja Lausuntoon
Liite Jatkoaikapyyntö Muistutuksille
Liite Kilpisjärven Asemakaavamuutoksen Kaavakartta Ja Kaavaseloste Liite Muistutus Kortteli 16 Rakennuspaikka 1
Ta Ja Ts 2020 2022 Kh 18.11.2019 F
Liite Vireilletulokuulutus 9.5.2019 Suomi Ja Saame

Pöytäkirja 13.11.2019
Pöytäkirja 7.10.2019
Liite Tarjouspyyntö Kv 7.10.2019
Pöytäkirja 30.8.2019
Pöytäkirja 13.6.2019
Liite arviontikertomus 2018 Kv 13.6.2019
Tilinpäätös 2018 Kv 13.6.2019
Liite tilintarkastuskertomus 2018 Kv 13.6.2019
Liite Virasto Organisaatio 2019 Kv 13.6.2019
Liite Hallintosääntö Enontekiön Kunta Kv 13.6.2019

Pöytäkirja 8.5.2019
Liite Enontekiön kunnan henkilöstöraportti 2018
Pöytäkirja 27.2.2019
Pöytäkirja 16.1.2019