Kunta ja hallinto

Kunnan organisaatio

Enontekiön kunnan luottamushenkilöorganisaatiota johtaa kunnanvaltuusto, jonka alaisuudessa toimivat kunnanhallitus sekä tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta hyvinvointilautakunta ja elinvoimalautakunta.

Kunnanvaltuusto

Ylintä päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Valtuusto valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Enontekiöllä valtuustossa on 17 valtuutettua. Lue lisää kunnanvaltuustosta >>

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus (7 jäsentä) vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.
Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Lue lisää kunnanhallituksesta >>

Lautakunnat

Tarkastuslautakunta (5 jäsentä)
Hyvinvointilautakunta (7 jäsentä)
Elinvoimalautakunta (7 jäsentä)
Keskusvaalilautakunta (5 jäsentä)
Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta

Lue lisää lautakunnista >>


Kunnanjohtaja

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa sekä toimii kunnanviraston päällikkönä. Kunnanjohtaja toimii konsernin johtajana.


Toimialat

Enontekiön kunnan virasto-organisaatio koostuu toimialoista: hallinto, kehitys ja elinvoima, kulttuuri, opetus, perusturva, vapaa-aika, varhaiskasvatus ja viestintä.

Hallinnon toimiala tuottaa keskitetysti kuntaorganisaation tarvitsemia yleis- ja taloushallintopalveluita.

Infrastruktuurin toimiala tuottaa, hankkii ja järjestää rakentamisen, kiinteistönhoidon, yhdyskuntatekniikan, ympäristönhoidon, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden palveluja. Toimiala edistää luontaisen ja rakennetun ympäristön monimuotoisuuden, viihtyvyyden ja hyvän rakennustavan säilymistä.

Kehitys ja elinvoima -toimiala vastaa kunnan elinkeino- ja yrityspalveluista, elinkeinoelämän kehittämishankkeista ja koordinoi erilaisia tapahtumia.

Kulttuurin toimiala vastaa kirjastopalveluista, koordinoi kulttuurihankkeita, välittää tietoa paikallisista kulttuuritoimijoista, tapahtumien järjestämisen käytännöistä ja käytettävissä olevista resursseista. Toimiala tuottaa kulttuuritapahtumia yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Opetuksen toimiala vastaa opetuksen järjestämisestä kyläkouluilla ja Hetan koulukeskuksessa.

Vapaa-aika-toimiala järjestää liikuntapalveluja lapsille ja nuorille, aikuisille ja ikäihmisille, tukee paikallista järjestö- ja yhdistystoimintaa sekä koordinoi nuorisotyötä.

Varhaiskasvatus tarjoaa alle kouluikäisille lapselle turvallisen hoitopaikan.

Viestinnän toimialan tehtävänä on kertoa kuntalaisille ja sidosryhmille kunnan palveluista, toiminnasta, suunnitelmista ja tavoitteista. Myös kunnan matkailun yhteismarkkinointi kuuluu viestinnän tehtäviin.

Katso kaikkien toimialojen yhteystiedot >>