Kunta ja hallinto

Infrastruktuuri

Toimiala tuottaa, hankkia ja järjestää rakentamisen, kiinteistönhoidon, yhdyskuntatekniikan, ympäristönhoidon, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden palveluja sekä edistää luontaisen ja rakennetun ympäristön monimuotoisuuden, viihtyvyyden ja hyvän rakennustavan säilymistä.

Yhteystiedot

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä
puh. 0400 – 393798
Sähköposti: kimmo.lamsa@enontekio.fi

Rakennusmestari-rakennustarkastaja Kalevi Keskitalo
– ympäristöasiat
puh. 040 – 7556074
Sähköposti: kalevi.keskitalo@enontekio.fi

Toimistosihteeri: Heli Mäkelä
– vesilaskutus
Puh. 0400 – 941822
Sähköposti: heli.makela@enontekio.fi

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTA

Rakennustarkastaja: Mauri Kivelä
Puh: 0400 – 168 885
Sähköposti: mauri.kivela@enontekio.fi

Toimistosihteeri: Marja-Leena Saukkonen
– rakennuslupa-asiakirjat
Puh. 040 – 7669832
Sähköposti: marja-leena.saukkonen@enontekio.fi

KIINTEISTÖNHOITAJAT:

Kyösti Mäkitalo, Hetta / Peltovuoma
Puh. 0400 – 941821
Sähköposti: kyosti.makitalo@enontekio.fi

Kalevi Laakso, Hetta
Puh. 0400 – 941823

Kees Kimmel, Hetta
Puh. 0400-941824

Antti Näkkäläjärvi, Hetta
Puh. 0400 – 941829

ASUNTOASIAT

Toimitusj./isännöitsijä Mirja Tervo
Puh. 040-5712772

Asuntosihteeri Raili Vienola
Puh: 040 – 4819484

VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN HOITAJAT:

Esko Ollila, Hetta
Puh. 040-6851253

Per-Jouni Kalttopää, Kaaresuvanto
Puh. 0400-941827

Seppo Aikio, Kilpisjärvi
Puh. 0400 – 941826