Kunta ja hallinto

Kuntalaisaloite

Kunnan asukkailla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa.

Kuntalaisaloitteen tekeminen

Kuntalaisaloitteen voit tehdä kuntalaisaloite.fi-palvelussa.

Aloite voi olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mitä aloitteella esitetään. Aloitteen tekemistä ei ole sidottu ikään. Myös alle 18-vuotiaat voivat tehdä kuntalaisaloitteen.

Halutessasi voit toimittaa myös vapaamuotoisen aloitteen Enontekiön kuntaan osoitteeseen Ounastie 165, 99400 Enontekiö.

Kuntalaisaloitteiden käsittely

Kunnan kirjaamo (kirjaamo@enontekio.fi) vastaanottaa kuntalaisaloite.fi-palveluun jätetyn aloitteesi ja toimittaa sen eteenpäin.

Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, asiaa käsittelevä viranomainen ilmoittaa aloitteen tekijälle kolmen kuukauden kuluessa aloitteen arvioidun käsittelyajan ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.

Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. (Kuntalaki 28 §)

Vastauksen aloitteeseesi saat sen jälkeen kun aloite on käsitelty loppuun. Aloitteen tekijälle on ilmoitetaan aina aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.