Kunta ja hallinto

Kuntalaisaloite

Kuntalaisen aloiteoikeus

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. (Kuntalaki 28 §)


Kuntalaisaloitteen voivat tehdä kunnan asukkaat kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Aloite voi olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mitä aloitteella esitetään. Aloitteen tekemistä ei ole sidottu ikään. Myös alle 18-vuotiaat voivat tehdä kuntalaisaloitteen.

Aloitteen voi tehdä oheisella Kuntalaisaloite.fi-palvelussa. Aloitteessa aadi sähköistä tunnistautuminen. Kunnan kirjaamo (kirjaamo@enontekio.fi) vastaanottaa aloitteesi ja toimittaa sen eteenpäin. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kolmen kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. Vastauksen aloitteeseesi saat sen jälkeen kun aloite on käsitelty loppuun.

Tee kuntalaisaloite Enontekiön kuntaan

Halutessasi voit toimittaa myös vapaamuotoisen aloitteen Enontekiön kuntaan osoitteeseen Ounastie 165, 99400 Enontekiö.