Kunta ja hallinto

Päätöksenteko

Valtuusto ja kunnanhallitus

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Valtuusto valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Enontekiöllä valtuustossa on 17 valtuutettua.

Valtuustolla on yleinen toimivalta päättää kunnan asukkaiden yhteisistä asioista ja sillä on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto vastaa mm. strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä.

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Kunnan hallintosäännössä määrätään mm. päätöksenteko- ja kokousmenettelystä ja hallinnon ja talouden tarkastuksesta.

Lisää tietoa:

Hallintosääntö
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Konserniohje