Kunta ja hallinto

Päätöksenteko

Valtuusto ja kunnanhallitus

Valtuustolla päättää kunnan asukkaiden yhteisistä asioista ja sillä on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Se päättää kunnan strategisesta ja koko kuntakonsernin tavoitteista, toiminnasta ja taloudesta. Se vastuulla on myös toiminnan arviointi ja seuranta.

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Päätöksenteon vuosikello 2021

Päätöksenteon vuosikello

 


Hallintosääntö

Kunnan hallintosäännössä määrätään mm. päätöksenteko- ja kokousmenettelystä ja hallinnon ja talouden tarkastuksesta.

Lisää tietoa:
Hallintosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Konserniohje