Kunta ja hallinto

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista, ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeen tai tehtävään

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

  • kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja
  • varajäsenet
  • lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:

  • kunnanjohtaja
  • kunnanhallituksen esittelijä
  • lautakuntien esittelijät

Ilmoitusvelvollinen henkilö on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksensa tekemisestä ja ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuvista muutoksista.


SIDONNAISUUDET 1.8.2021-2025

Sidonnaisuusilmoitukset 2021-2025 (PDF)

Sidonnaisuusilmoitus Luottamustehtävä Tila
Eira Birgitta Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tarkastettu
Eira-Keskitalo Satu-Marja Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Tarkastettu
Hautamäki Helinä Kunnanhallituksen jäsen Tarkastettu
Helttunen Sarita Elinvoimalautakunnan esittelijä Tarkastettu
Ikonen Matti Hyvinvointilautakunnan esittelijä Tarkastettu
Juuso Per-Oula Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja
Elinvoimalautakunnan jäsen
Tarkastettu
Järvistö Heikki Kunnanhallituksen varajäsen Tarkastettu
Kantola Arto Elinvoimalautakunnan esittelijä Tarkastettu
Keinovaara Ulla Kunnanhallituksen varajäsen Tarkastettu
Keskitalo Saija Elinvoimalautakunnan varajäsen Tarkastettu
Kolehmainen Heli Hyvinvointilautakunnan esittelijä Tarkastettu
Korva Sirpa-Liisa Elinvoimalautakunnan jäsen Tarkastettu
Kultima Elli-Maria Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja
Elinvoimalautakunnan varajäsen
Tarkastettu
Kurkela Outi Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtaja
Tarkastettu
Laakkonen Janne Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Elinvoimalautakunnan jäsen
Tarkastettu
Lukkari Marja-Riitta Kunnanhallituksen esittelijä Tarkastettu
Lundell Anja-Maija Elinvoimalautakunnan varapuheenjohtaja Tarkastettu
Lyttinen Emilia Kunnanhallituksen varajäsen Tarkastettu
Lämsä Kimmo Elinvoimalautakunnan esittelijä Tarkastettu
Mikkola Samuli Kunnanhallituksen esittelijä Tarkastettu
Mäkitalo Taru Elinvoimalautakunnan varajäsen Tarkastettu
Mäntyvaara Juha-Pekka Kunnanhallituksen varajäsen
Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja
Tarkastettu
Norrgård Sari Elinvoimalautakunnan varajäsen Tarkastettu
Näkkäläjärvi Anne Hyvinvointilautakunnan esittelijä Tarkastettu
Näkkäläjärvi Janne Kunnanhallituksen jäsen Tarkastettu
Näkkäläjärvi Jarmo Kunnanvaltuuston 2. vpj Tarkastettu
Palojärvi Leena Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tarkastettu
Palojärvi Oula-Matti Kunnanhallituksen varajäsen
Elinvoimalautakunnan varajäsen
Tarkastettu
Peltovuoma Riitta Elinvoimalautakunnan esittelijä Tarkastettu
Pirskanen Juha Elinvoimalautakunnan varajäsen Tarkastettu
Ranta Daniela Elinvoimalautakunnan jäsen
Kunnanhallituksen varajäsen
Tarkastettu
Rantapelkonen Jari Kunnanhallituksen esittelijä Tarkastettu
Rautiainen Esko Kunnanhallituksen esittelijä (Kj. sij.) Tarkastettu
Stoor Kari-Pekka Kunnanhallituksen jäsen Tarkastettu
Syväjärvi Ville Elinvoimalautakunnan jäsen Tarkastettu
Tjäderhane Pekka Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tarkastettu
Tornensis Lars-Aslak Elinvoimalautakunnan varajäsen Tarkastettu
Uusikartano Sanja Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Tarkastettu
Valkeapää Tytti Kunnanhallituksen varajäsen Tarkastettu
Vesterinen Kerttu Hyvinvointilautakunnan esittelijä Tarkastettu
Vieltojärvi Marja-Leena Keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtaja Tarkastettu
Viitanen Jarno Kunnanhallituksen jäsen Tarkastettu

 

Rekisteriseloste (PDF)

Sidonnaisuusilmoituslomake (PDF)