Kunta ja hallinto

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista, ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksistä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeen tai tehtävään

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:
kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:
kunnanjohtaja
kunnanhallituksen esittelijä
lautakuntien esittelijät

Ilmoitusvelvollinen henkilö on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksensa tekemisestä ja ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuvista muutoksista.

 

Sidonnaisuusilmoitus Luottamustehtävä Tila
Alamattila Jaakko  

Kunnanhallituksen jäsen
Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja

Tarkastettu
Alatörmänen Seppo Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tarkastettu
 

Autto Hannu

 

Elinvoimalautakunnan esittelijä

 

Tarkastettu

Eira Birgitta  

Kunnanvaltuuston 1 varapuheenjohtaja
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastettu
 

Hautamäki Säde

 

Keskusvaalilautakunnan
varapuheenjohtaja

 

Tarkastettu

 

Heikura Mika

 

Elinvoimalautakunnan varajäsen

Tarkastettu
 

Juuso Berit-Ellen

 

Kunnanhallituksen varajäsen

 

Tarkastettu

 

Juuso Piia

 

Kunnanhallituksen varajäsen

 

Tarkastettu

 

Kallioniemi Annikki

 

Hyvinvointilautakunnan esittelijä

 

Tarkastettu

 

Karisaari Leni

 

Kunnanhallituksen esittelijä (vara)

 

Tarkastettu

Keinovaara Ulla  

Kunnanhallituksen varajäsen
Elinvoimalautakunnan jäsen

Tarkastettu
Keskitalo Kalevi  

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
Elinvoimalautakunnan esittelijä

Tarkastettu
Keskitalo Pentti K  

Kunnanhallituksen varajäsen
Elinvoimalautakunnan jäsen

Tarkastettu
Kirkkala Santeri  

Elinvoimalautakunnan jäsen
Kunnanhallituksen varajäsen

Tarkastettu
 

Kivelä Mauri

 

Elinvoimalautakunnan esittelijä

 

Tarkastettu

Kotavuopio Kari  

Elinvoimalautakunnan varajäsen
Kunnanhallituksen varajäsen

Tarkastettu
Kultima Elli-Maria  

Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja
Elinvoimalautakunnan varajäsen

Tarkastettu
 

Kultima Unto

 

Kunnanhallituksen jäsen

 

Tarkastettu

Kurkela Outi  

Kunnanhallituksen jäsen
Hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtaja

Tarkastettu
 

Kuusela Anni

 

Elinvoimalautakunnan varajäsen

 

Tarkastettu

 

Lämsä Kimmo

 

Elinvoimalautakunnan esittelijä

 

Tarkastettu

Mäkitalo Taru  

Kunnanhallituksen varajäsen
Elinvoimalautakunnan varapuheenjohtaja

Tarkastettu
 

Mäntyvaara Juha-Pekka

 

Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja

 

Tarkastettu

 

Nikunlassi Laila

 

Elinvoimalautakunnan esittelijä

 

Tarkastettu

 

Nurmi Heli

 

Hyvinvointilautakunnan esittelijä

 

Tarkastettu

 

Näkkäläjärvi Janne

 

Kunnanhallituksen 1 varapuheenjohtaja

 

Tarkastettu

Ranta Hannu  

Elinvoimalautakunnan jäsen
Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja

Tarkastettu
 

Rantapelkonen Jari

 

Kunnanhallituksen esittelijä

 

Tarkastettu

Rousu-Karlsen Elina  

Kunnanhallituksen jäsen
Elinvoimalautakunnan varajäsen

Tarkastettu
 

Valkeapää Tytti

 

Elinvoimalautakunnan varajäsen

 

Tarkastettu

 

Vieltojärvi Matias

 

Elinvoimalautakunnan varajäsen

 

Tarkastettu

 

Sidonnaisuusilmoitukset 2018

Rekisteriseloste

Sidonnaisuusilmoituslomake