Kunta ja hallinto

Strategia ja talous

Kuntastrategia

Enontekiö on hyvin ainutlaatuinen kunta, jonka vahvuuksia ovat luonto ja ihmiset. Suomen kaikki yli tuhatmetriset tunturit, Euroopan parhaat revontulinäkymät sekä puhdas ilma ja vesi ovat valttimme. Ihmiset ovat välittömiä ja tuntevat toisensa. Enontekiö sijaistee saamelaisalueella. Enontekiöllä eletään monikulttuurisessa ympäristössä kolmen valtakunnan raja-alueella.
Päämääränä on ylläpitää ja kehittää Enontekiöstä rohki soma paikka ellää. Jokainen asukas, yrittäjä ja vieras sekä yhdistys, yritys ja yhteisö voi vaikuttaa elämään sillä Enontekiön kunta olemme me.
Päämäärään pääsemme yksinkertaisella strategialla: Met tehemä yhessä! – Mii bargat ovttas! Yhteistyöllä saamme aikaan mahdottomiakin asioita.

Met tehemä yhessä-strategia 2025

Talousarvio

Kunnanhallituksen esitys valtuustolle talousarvioksi ja -suunnitelmaksi 2019-21

Talousarvio- ja suunnitelmaesitys 2019-21

Talousarvio ja -suunnitelma 2018-2020

Tilinpäätös

Enontekiön kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Enontekiön kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2015

Enontekiön kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Henkilöstöraportti

Enontekiön kunnan henkilöstöraportti 2017