Kunta ja hallinto

Tekijät työnsä äärellä

Kerromme näissä artikkeleissa Enontekiön kunnan arjesta, työntekijöistä ja heidän tehtävistään. Tarinoista ilmenee, kuinka kunkin työtehtävät vaikuttavat meidän monien, kunnan asukkaiden ja Enontekiöllä vierailevien matkailijoiden, elämään.


Makuun saa vaikuttaa

Seija Keskitalo

Ruoka- ja siivouspalveluiden asiakaskuntana ovat päiväkodin lapset, koululaiset, kotipalvelun asiakkaat ja ikäihmiset vanhainkodilla. He saavat päivittäin syödä keskuskeittiön valmistamat ja jakamat lämpimät ateriat sekä aamu- ja iltapalat. Palvelua pyörittää vastaava emäntä Seija Keskitalo. Hän hoitaa tavaroiden ja palveluiden hankinnat, kilpailutukset, henkilöstöasiat ja huolehtii budjettilukujen toteutumisesta. Työkenttä ulottuu Peltovuomasta Hetan ja Karesuvannon kautta Kilpisjärven koululle. Laaja toimintaympäristö vaatii tehtävien tarkkaa suunnittelua ja ennakointia sekä joustavuutta.

Koulupäiväisin Hetan keskuskeittiössä valmistetaan noin 300 ateriaa, joista suurin osa tarjotaan koululaisille. Etäpisteisiin tai kotiin tilatut ateriat puolestaan pakataan keittiössä lämpölaatikoihin asiakkaille kuljetettaviksi. Keskuskeittiössä työskentelee arkisin kaksi, Luppokodilla yksi keittiötyöntekijä. Karesuvannon ja Kilpisjärven keittiöt valmistavat ruoan itse. Jakelukeittiöissä Peltovuoman koululla ja päiväkoti Riekossa työskentelee yhdistelmätyöntekijä, joka hoitaa sekä siivouksen, että ruokien jakelun. Yhteensä ruoka- ja siivouspalvelussa Enontekiön kunnassa on 14 työntekijää.

Vaikka ruoka-annosten runko on kaikille sama, maustamisessa pyritään huomioimaan asiakkaiden esittämät toiveet. Ruokalistat perustuvat valtakunnallisiin ravitsemussuosituksiin ja asiakaspalautteisiin. Koska joka lounaalla on tarjolla myös kasvisvaihtoehto, erillisiä kasvisruokapäiviä ei ole. Erityistä huomiota kiinnitetään terveellisyyteen ja ruokahävikin pienentämiseen. Hankinnoissa suositaan lähellä tuotettuja, puhtaita raaka-aineita ja ekologisia materiaaleja. Poronliha, marjat ja kalatuotteet ostetaan paikallisilta myyjiltä, kun se on mahdollista. Suomessa juhlitaan tänä vuonna maksutonta 70-vuotiasta kouluruokailua. Sen kunniaksi 5.12. herkutellaan poronlihakäristyksellä, perunamuusialla ja puolukkahillolla, Seija paljastaa.

Keittiöhommiin verrattuna siivouspalvelun tuottaminen on erilainen tehtäväkokonaisuus. ”Sanotaan, että kaikki osaavat siivota, mutta se ei päde nykypäivänä. Puhdistustyöhön tarvitaan osaavia ammattilaisia, koska pintamateriaalit ja siivousaineet kehittyvät aina vain paremmiksi, samoin välineet. Puhdistustyön tekeminen muuttuu koko ajan”, kertoo Seija.

Tuleva mahdollinen maakuntauudistus mietityttää Seijaa. Muutokseen on varauduttava, vaikka tarkkaa tietoa sen vaikutuksesta omaan työhön ei vielä ole. Toistaiseksi toiminta jatkuu totuttuun tapaan. Hyvä ja terveellinen ruoka sekä liikkuminen auttavat jaksamaan, niin päiväkodin lasta, koululaista, kuin keittiön emäntääkin.


Enontekiöllä suunnitellaan mittavia rakennushankkeita

 

Mirja Tervo toimii Enontekiön kunnan kiinteistöosakeyhtiöiden toimitusjohtaja-isännöitsijänä.  Hänen tehtävänään on kunnan omistamien kiinteistöjen hoitaminen, johon kuuluu esimiestehtäviä, kiinteistöjen remonttien ja myyntien hoitamista, taloushallintoa, asiakaspalvelua sekä investointien suunnittelua. Mirja osallistuu kunnan johtoryhmään ja asumista koskevien yhteishankkeiden, kuten Luppokodin ja kerrostalon, suunnitelmien valmisteluun.

Enontekiön kunnalla on noin 130 vuokra-asuntoa.  Asunnoista 85 % on asumiskäytössä ja loput noin 15 % tyhjillään, joko huonokuntoisuutensa tai esimerkiksi asuinalueen vuoksi. Pääosa kunnan omistamista vuokra-asunnoista sijaitsee Hetassa, sen lisäksi niitä on Peltovuomassa, Karesuvannossa ja Kilpisjärvellä. Vapaiden huoneistojen reaaliaikainen tilanne näkyy Enontekiön kunnan kotisivuilla. Lähes kaikki vuokra-asunnot ovat tällä hetkellä käytössä, muutamaa isompaa huoneistoa lukuun ottamatta. Varsinkin pienistä huoneistoista, kuten yksiöistä tai pienistä kaksioista on tällä hetkellä pulaa.

Kiinteistöistä huolehtimisen lisäksi, Mirjan tehtäviin kuuluu vuokra-asunto-hakemusten käsittely. Niistä päättäminen ei aina ole helppoa tai yksinkertaista. Hakemuksien käsittelyyn vaikuttavat asunnontarpeen kiireellisyys, sosiaaliset perusteet ja asiakkaan muu elämäntilanne. Kokonaistilanne ratkaisee asunnon saamisen, ei hakemusten saapumisjärjestys. Ratkaisut pyritään tekemään tasapuolisuutta sekä oikeudenmukaisuutta noudattaen ja ne sovitaan hyvässä yhteisymmärryksessä sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. Vaikka työ on haasteellista ja itsenäistä, Mirja viihtyy hyvin työssään.

Enontekiön kunnan omistamien kiinteistöjen osalta tullaan lähitulevaisuudessa tekemään monia isoja ja positiivisia muutoksia. Suunnitelmissa on, että nykyistä asuntokantaa korjataan, myydään tai puretaan ja tilalle rakennetaan uutta. Tulevissa ratkaisuissa kiinnitetään erityistä huomiota asunnontarpeen kokonaistilanteeseen. Vuokra-asuntoja tulee olla tarjolla senioreille, erityisryhmille, sekä muille omaa asuntoa tarvitseville.  Asuinalueiden yleisilmettä kohennetaan kokonaisvaltaisella ympäristösuunnittelulla, kuten pihojen ja pihateiden kunnostamisella. ”Tavoitteenamme on rakentaa viihtyisiä ja toimivia asuinalueita huomioimalla tulevaisuuden haasteet ja tarpeet”, toteaa Mirja.