Kunta ja hallinto

Viestintä

Enontekiön kunnan viestintä kertoo kunnan palveluista, toiminnasta, suunnitelmista ja tavoitteista. Näin viestintä tukee asukkaiden hyvää elämää Enontekiöllä kunnan strategisten linjausten mukaisesti. Viestintä luo edellytyksiä avoimelle vuorovaikutukselle, mahdollistaa sidosryhmien ja asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen kunnan päätöksentekoprosessien eri vaiheissa.

Ota yhteyttä:

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Heli Nurmi 040 5380712