Kunta ja hallinto

Yhteystiedot

Enontekiön kunta
Ounastie 165
99400 Enontekiö

Enontekiön kunnan kirjaamo:
Kunnan virallinen asiakirjaliikenne hoidetaan kirjaamon kautta. Kirjaamo vastaanottaa kunnalle osoitetut asiakirjat ja sähköpostit sekä vireille tulevat asiat päivittäin virka-aikana. Vastaanotettu aineisto toimitetaan ao. asian valmistelijoille.

Kirjaamon yhteystiedot:
Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköposti: kirjaamo(at)enontekio.fi

Sähköposti henkilökunta:
etunimi.sukunimi(at)enontekio.fi


Verkkolaskut

Enontekiön kunta
Verkkolaskuosoite/OVT: 00370190662111111
Verkkolaskuoperaattori: CGI  
Operaattorin välittäjätunnus: 003703575029 
Y-tunnus: 0190662-1

Enontekiön Liikekiinteistöt Oy
Verkkolaskuosoite: 003708050766
Verkkolaskuoperaattori: Maventa
Välittäjätunnus: 003721291126
Y-tunnus: 0805076-6

Kiinteistöosakeyhtiö Enontekiön kunnan asunnot
Verkkolaskuosoite: 003715758551
Verkkolaskuoperaattori: Maventa
Välittäjätunnus: 003721291126
Y-tunnus: 1575855-1

Matkailuinfo
Puh. 0206 39 7950
Käyntiosoite: Tunturi-Lapin luontokeskus, Peuratie 15
Sähköposti: matkailu.info@enontekio.fi

 

Hallinto- ja talouspalvelut

Kunnanjohtaja
Gielddahoavda

Hallintojohtaja/vs. kunnanjohtaja
Hálddahushoavda
Marja-Riitta Aalto: 040 7396062

Hallintosuunnittelija
Hálddahusplánejeaddji
Hannele Kumpulainen: 040 703 9024

Pääkirjanpitäjä-controller
Váldorehketdoalli-controller
Markus Viljanen: 040 766 9812.

Kirjanpitäjä
Rehketdoalli
Ellenoora Mäkinen : 040 6886 737

ICT-vastaava
ICT-vastideaddji
Mihku Näkkäläjärvi: 040 560 6087

Hallintopalvelusihteeri
Hálddahusbálvalančalli
Anne Keskitalo-Hohti: 040 481 9484

Tukipalvelut: ruokahuolto ja siivous

Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö
Biebmo- ja čorgenbálvalushoavda
Seija Keskitalo: 040 7669858

Keskuskeittiö
Guovddášgievkkan
040 7669852

Maaseututoimi
Dálonguovlodoaibma
(Muonion kunta)

Maaseutusihteeri
Dálonguovločálli
Annika Leinonen: 040 5782307
annika.leinonen@muonio.fi

Henkilöstöasiat

Hallintojohtaja
Hálddahushoavda
Marja-Riitta Aalto: 040 7396062

Henkilöstösihteeri (palkka-asiat)
Bargoveahkačálli
Laura Tervo : 040 5130850

Yritys- ja elinvoimapalvelut

Toimisto- ja tapahtumasihteeri
Doaimmahat- ja dáhpáhusčálli
Sirpa Mannela: 0400 716 908

Sisällöntuottaja
Aimo Pasanen: 040 776 3376

Yritysneuvonta
Ari Saarela 040 6314433, info@lappiconsulting.fi

Infrastruktuuri

Tekninen johtaja
Teknihkalaš hovdejeaddji
Kimmo Lämsä: 0400 393798

Toimistosihteeri: vesilaskutus
Doaimmahatčálli: čáhcerehketbearran
Heli Mäkelä: 0400 941822

Kaavoitus- ja maankäyttö
Ma. Maankäyttöinsinööri
Má. eanangeavahusinšenevra
Kai Takkunen:  040 571 6537

Ympäristö- ja rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja
Huksendárkisteaddji
Arto Kantola:  0400 168885

Toimistosihteeri:
rakennuslupa-asiakirjat ja kiinteistötiedot
Doaimmahatčálli:
huksenlohpeáššebáhpárat ja giddodatdieđut
Marja-Leena Saukkonen: 040 7669832

Ympäristönsuojelu
Sodankylän, Inarin, Muonion, Enontekiön ja Utsjoen kuntien ympäristönsuojeluviranomainen
Arktisen Lapin ympäristönsuojelu
PL 60, 99601 Sodankylä
ymparistonsuojelu@sodankyla.fi
kirjaamo@sodankyla.fi

Kiinteistöyhtiöiden vikapäivystys
Giddodatfitnodatservviid vihkegohcin
0400 800831

Kiinteistönhoito
Kiinteistönhoitajat:
Giddodatfuolaheaddjit:
Jari Vanhapiha: 0400 941824
Ismo Korva, 040 4853703
Miikka Isohanni: 040 1676957
Jarmo Näkkäläjärvi, virastotalo: 0400 941829

Lentokenttä 
Toimitusjohtaja Marko Halla
marko.halla@enf.fi/a>
040 161 2021
enf.fi 

Ikääntyneiden palvelut

 

Ikääntyneiden palvelut ovat siirtyneet Lapin hyvinvointialueelle

1.1.2023 alusta. Lisätietoja linkistä: https://lapha.fi/etusivu

Kulttuuri ja viestintä

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Kultur- ja dieđihankoordináhtor
Heli Kolehmainen: 040 5380712

Viestintä
Dieđiheapmi                                                                            Sari Norrgård                                                                          040 6618022

Kirjasto
Sähköposti: kirjasto@enontekio.fi

Kirjastovirkailijat
Girjerádjobargi
Pirita Peltonen: 040 3579905
Sisko Keskitalo: 040 3579905

Kirjastoauto / Girjebusse:
0400 398219

Liikunta ja nuorisotyö

Hyvinvointiohjaaja
Buresveadjinbagadalli
Virpi Töyrylä: 040 7090665

Etsivä nuorisotyöntekijä / nuorisotyöntekijä
Ohcci nuoraidbargi / nuoraidbargi
Miika Saukkonen: 040 8481 308

Koulunuorisotyöntekijä
Mari Syväjärvi: 040 7687778

Liikuntapaikkojen kunnossapito
Sami Virkkunen: 040 5837883

Opetus

Sivistysjohtaja / Čuvgehushoavda
Anne-Maria Näkkäläjärvi: 040 739 4500

Hallinnollinen rehtori / Hálddahuslaš rektor
Riitta Peltovuoma: 040 143 8943

Hetan peruskoulu ja Enontekiön Erälukio

apulaisjohtaja /Veahkkehoavda
Hetan peruskoulu
Hellin Pietikäinen: 040 836 1156

Erityisopettaja / Sierraoahpaheaddji
Satu Labba: 040 143 8942

Erityisopettaja / Sierraoahpaheaddji
Perusopetus ja lukio
Eliisa Ainali: 040 861 6586

Henkilökunnan huone, yläkoulu/ alakoulu
(A-rakennus): 040 4876983

Henkilökunnan huone,  lukio / alakoulu
(B-rakennus): 040 4876984

Toimistosihteeri / Doaimmahatčálli
Merja Näkkäläjärvi: 040 357 9907

Kaaresuvannon koulu
Koulun johtaja / Skuvlla jođiheaddji
Virpi Labba: 050 539 9306

Henkilökunta: 040 838 2729
Keittiö: 0400 139806

Kilpisjärven koulu:
Koulun johtaja / Skuvlla jođiheaddji
Esa Keränen : 040 487 6981

Henkilökunta: 040 485 1965
Keittiö: 040 546 3043

Palo- ja pelastustoimi

Sosiaalipalvelut

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet 1.1.2023 Lapin hyvinvointialueelle.

Lisätietoja linkistä :

https://lapha.fi/

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen päällikkö / 
Árrabajásgeassima hoavda

Sarita Helttunen: 040 569 4114

Päiväkoti Riekko

Varhaiskasvatuksen opettaja
Miliza Kimmel 040 653 9644

0400 788 210  Kuukkeli
040 124 2462  Pulmunen
040 771 1654  Miessi
Sähköposti: paivakoti.riekko@enontekio.fi

Ounastie 112 B
99400 Enontekiö

Ryhmäperhepäiväkoti Touhula:
040 8495062
Syväjärventie 32
99470 Kaaresuvanto
Sähköposti: touhula@enontekio.fi

Ryhmäperhepäiväkoti Saana:
040 519 0446
Tsahkalluoktantie 1
99490 Kilpisjärvi
Sähköposti: saana@enontekio.fi

Vuokra-asuminen

Tekninen isännöitsijä /
Teknihkalaš hovdejeaddji
Samuli Anttila: 040 5353799

Kiinteistösihteeri /
Giddodatčálli
Henna Myllyharju: 040 3517875

Enontekiön vesihuolto Oy

Ounastie 165, Tekninen toimisto
99400 Enontekiö

Vesihuollon vikapäivystys: 0400 800831

Toimitusjohtaja / Beaivválaš jođiheaddji
Kimmo Lämsä: 0400 393 798

Toimistosihteeri / Doaimmahatčálli
Heli Mäkelä: 0400 941822
–  laskutus / rehketbearran

Vesi- ja viemärilaitoksen hoitajat /
Čáhce- ja duolvačáhcelágádusa fuolaheaddjit

Esko Ollila, Hetta
040 685 1253

Per-Jouni Kalttopää, Kaaresuvanto
0400 941 827

Seppo Aikio, Kilpisjärvi
0400 941 826

Enontekiön Sähkö

Enontekiön sähkö on osa Napapiirin Energia ja Vesi Oy:ta.

Yhteystiedot

Revontuli-opisto

Rehtori / Rektor
Pasi Tanninen:  040 564 1435
Sähköposti: pasi.tanninen@kittila.fi
revontuliopisto@revontuliopisto.fi

Toimistosihteeri / Doaimmahatčálli
Sisko Keskitalo: 0400 120 505
Sähköposti: revontuliopisto@revontuliopisto.fi