Kunta ja hallinto

Yhteystiedot

Enontekiön kunta
Ounastie 165
99400 Enontekiö

Sähköposti kirjaamo: kirjaamo(at)enontekio.fi
Sähköposti henkilökunta: etunimi.sukunimi(at)enontekio.fi

Verkkolaskut:
Verkkolaskuosoite: 00370190662111111
Verkkolaskuoperaattori: OpusCapita Solutions Oy
Välittäjätunnus: E204503
Y-tunnus: 0190662-1

Kunnanjohtaja / Gielddahoavda

Jari Rantapelkonen: 0400-694945

Hallinto

 

Hallintojohtaja / Hálddahushoavda
Leni Karisaari: 040 739 6062

Palvelu- ja asuntosihteeri /
Bálvalus- ja viessočálli
(yleinen neuvonta)
Raili Vienola: 040 481 9484

Pääkirjanpitäjä-controller /
Váldorehketdoalli-controller
Markus Viljanen: 040 7669812

Vastaava toimistosihteeri /
Vástideaddji doaimmahatčálli
Pia Korva: 040 766 9814

ATK-vastaava / ADG-vastideaddji
Mihku Näkkäläjärvi: 040 560 6087

Henkilöstöjohtaja /
Bargoveahkahoavda
Matti Ikonen: 040 573 7430

 

 

Palkkasihteeri / Bálkaruhtadoalli
Riitta Ranta:  040 7669828

Hallintosuunnittelija /
Hálddahusplánejeaddji
Hannele Kumpulainen: 040 703 9024

Tukipalvelut (ruokahuolto ja siivous)

Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö /
Biebmo- ja čorgenbálvalushoavda
Seija Keskitalo: 040 7669858

Keskuskeittiö / Guovddášgievkkan
040 7669852

Maaseututoimi / Dálonguovlodoaibma
(Muonion kunta)
Heikki Kauppinen:  0400 823471
Sähköposti: heikki.kauppinen@muonio.fi

 

Yritys- ja elinvoimapalvelut

Kehitysjohtaja / Ovddidanhoavda
Hannu Autto: 0400 132798
– virkavapaalla 13.12.2019 asti

– Yritysneuvonta: Ari Saarela (info@lappiconsulting.fi, 040-6314433)
– Matkailumarkkinoinnin asiat: Heli Nurmi (040-538 0712, etunimi.sukunimi@enontekio.fi) tai Laura Hokajärvi (matkailu.info@enontekio.fi)
– Tapahtumat: Anne Keskitalo-Hohti 26.8. alkaen (etunimi.sukunimi@enontekio.fi) tai Sirpa Mannela (0400-716 908, etunimi.sukunimi@enontekio.fi)
– Elinvoimalautakunta: Leni Karisaari (040-739 6062, etunimi.sukunimi@enontekio.fi)
– Enontekiön Kehitys Oy: Sirpa Mannela (0400-716 908, etunimi.sukunimi@enontekio.fi) tai Jari Rantapelkonen (0400-694 945, etunimi.sukunimi@enontekio.fi)
– muut asiat: kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen (0400-694 945,  etunimi.sukunimi@enontekio.fi)

Toimisto- ja tapahtumasihteeri  /
Doaimmahat- ja dáhpáhusčálli
Sirpa Mannela: 0400 716908

Matkailuinfo
Puh. 0400 556215
Käyntiosoite:Tunturi-lapin luontokeskus, Peuratie 15
Sähköposti: matkailu.info@enontekio.fi

Infrastruktuuri

 

Kiinteistöyhtiöiden vikapäivystys /
Giddodatfitnodatservviid vihkegohcin
0400 800831

Tekninen johtaja / Teknihkalaš hovdejeaddji
Kimmo Lämsä: 0400 393798

Rakennusmestari-rakennustarkastaja /
Huksenmeašttir- huksendárkisteaddji
– ympäristöasiat /-birasáššit
Kalevi Keskitalo: 040 7556074

Toimistosihteeri / Doaimmahatčálli
– vesilaskutus / -čáhcerehketbearran
Heli Mäkelä: 0400 941822

Ympäristö- ja rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja /
Huksendárkisteaddji
Arto Kantola:  0400 168885

Toimistosihteeri / Doaimmahatčálli
– rakennuslupa-asiakirjat ja kiinteistötiedot /
huksenlohpeáššebáhpárat ja giddodatdieđut
Marja-Leena Saukkonen: 040 7669832

 

 

Ulkoalueiden kunnossapito
Tomi Laakso: 040 7216771

Kiinteistönhoitajat / Giddodatfuolaheaddjit
Jari Vanhapiha, Hetta:
0400 941824

Kiinteistönhoitajat, Hetta:
0400 941821, 0400 941823

Antti Näkkäläjärvi, virastotalo:
0400 941829

Paavo Isohanni, kiinteistöyhtiöt:
0400 941820

 

Kotipalvelu

 

Koti-/tukipalveluista  vastaava
vanhustenhuollon palvelupäällikkö /
Boarrásiidfuolahusa bálvalushoavda
Miia Ahlholm: 040 559 8367

Hetan tiimi:
Kodinhoitaja / Ruovttudivššár
Merja Nunnanen: 040 689 6072

Lähihoitaja / Lagašdivššár
Tiina Korkalo: 0400 591 627

Lähihoitaja / Lagašdivššár
Mira Keskitalo: 040 837 3282

Lähihoitaja / Lagašdivššár
Sirpa-Liisa Korva: 040 836 9844

 

 

Kotiavustaja /  Ruovttuveahkki
Tanja Harju: 040 673  2631

Lähihoitaja / Lagašdivššár
Heidi Peltovuoma: 040 183 9431

Saamenkielinen lähihoitaja /
Sámegielat lagašdivššár
Jonna Rauhala: 040 120 7605

Veahkki, Saara Näkkäläjärvi:
040 166 2647

Kotipalvelu Ounasmajat, vuorossa oleva vastaava:
040 861 5963

Kotipalvelun sijaiset:
0400 698 736

Karesuvannon tiimi:
Lähihoitaja / Lagašdivššár
Johanna Kotavuopio: 040 821 0990

Kulttuuri ja viestintä

 

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori /
Kultur- ja dieđihankoordináhtor
Heli Nurmi: 040 5380712

Kirjasto
Sähköposti: kirjasto@enontekio.fi

Kirjastovirkailija / Girjerádjobargi
Pirjo Salonen: 040 3579905

Kirjastovirkailija / Girjerádjobargi
Sisko Keskitalo: 040 3579905


 

 

 

 

Kirjastoauto / Girjebusse:
0400 398219

Liikunta ja vapaa-aika

 

Etsivä nuorisotyöntekijä / nuorisotyöntekijä
Ohcci nuoraidbargi / nuoraidbargi
Miika Saukkonen: 040 4895166

 


Hetta Hiihtomaa:

040 5864428

Opetus

Hallinnollinen rehtori 
Riitta Peltovuoma: 040 143 8943

Hetan peruskoulu ja Enontekiön Erälukio

apulaisjohtaja /Veahkkehoavda
Hetan peruskoulu
Ilkka Alatalo: 040 7710 579

Apulaisrehtori / Veahkkerektor,
Enontekiön Erälukio
Pekka Tjäderhane: 040 573 0090

Erityisopettaja / Sierraoahpaheaddji
Anna-Leena Maijala:0 400 800175

Erityisopettaja / Sierraoahpaheaddji
Satu Labba: 040 143 8942

Henkilökunnan huone, yläkoulu/ alakoulu
(A-rakennus): 040 4876983

Henkilökunnan huone,  lukio / alakoulu
(B-rakennus): 040 4876984

Toimistosihteeri / Doaimmahatčálli
Taina Harju: 040 357 9907

Sosiaaliohjaaja-koulukuraattori /
Sosiálajođiheaddji-skuvlakuráhtor
Piia Niemelä: 040 828 4532

 

 

 

Peltovuoman koulu
Puh. 040 8361156

Kaaresuvannon koulu
Apulaisjohtaja / Veahkkehoavda
Virpi Labba:  050 539 9306

Henkilökunta: 040 838 2729
Keittiö: 0400 139806

Kilpisjärven koulu:
Apulaisjohtaja / Veahkkehoavda
Eija Aikio: 040 4876981

Henkilökunta: 040 485 1965
Keittiö: 040 546 3043

 

Palo- ja pelastustoimi

 

Palotarkastaja / Buollindárkkisteaddji
Pohto Kirkkala: 040 7229048
Sähköposti: pohto.kirkkala@lapinpelastuslaitos.fi

Kalustonhoitaja / Rusttetfuolaheaddji
Pertti Ivanoff: 040 1503886
Sähköposti: pertti.ivanoff@lapinpelastuslaitos.fi

Päivystävä palomestari / pohjoinen toimialue /
Gohcci buollinmeašttir/ davvi doaibmaguovlu
Enontekiö,Inari,Kittilä,Kolari,Muonio,Sodankylä,Utsjoki:
020 1311251

Sosiaalipalvelut

 

Saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä /Sámegielat sosiàlabargi – vs. perusturvajohtaja / vs. vuođđodorvohoavda
Anne-Maria Näkkäläjärvi: 040 532 6594

Sosiaaliohjaaja-koulukuraattori /
Sosiálajođiheaddji-skuvlakuráhtor
Piia Niemelä: 040 828 4532

Vanhustenhuollon palvelupäällikkö /
Boarrásiidfuolahusa bálvalushoavda
Miia Ahlholm: 040 559 8367

Toimistosihteeri / Doaimmahatčálli
Teija Kelottijärvi: 040 834 9465

 

 

 

 

Vanhainkoti / Boarrásiidsiida
Luppokoti:
016 554 1100
keittiö: 0400 591 657

Vastaava hoitaja / vástideaddji divššár
Satu-Marja Eira-Keskitalo:
040 766 9834

 

Toimintakeskus / Doaibmaguovddáš
Hyrylä:
040 865 0727
Sähköposti: toimintakeskus@enontekio.fi

Varhaiskasvatus

 

Varhaiskasvatuksen päällikkö /
Árrabajásgeassinjođihaeddji
Sarita Helttunen: 040 569 4114
Sähköposti: sarita.helttunen@enontekio.fi

Päiväkoti Riekko

Vastaava lastentarhanopettaja /
Vástideaddji mánáidgárdeoahpaheaddji
Miliza Kimmel 040 653 9644
Sähköposti: miliza.kimmel@enontekio.fi

0400 788 210  Kuukkeli
040 124 2462  Pulmunen
040 771 1654  Miessi
Sähköposti: paivakoti.riekko@enontekio.fi

Ounastie 112 B
99400 Enontekiö

 

 

 

Peltovuoman ryhmäperhepäiväkoti:
040 8604555
Ounastie 3111
99420 Peltovuoma
Sähköposti: paivahoito.peltovuoma@enontekio.fi

Ryhmäperhepäiväkoti Touhula:
040 8495062
Syväjärventie 32
99470 Kaaresuvanto
Sähköposti: touhula@enontekio.fi

Ryhmäperhepäiväkoti Saana:
040 519 0446
Tsahkalluoktantie 1
99490 Kilpisjärvi
Sähköposti: saana@enontekio.fi

Vuokra-asuminen

 

Toimitusjohtaja, isännöitsijä /
Beaivválaš jođiheaddji, hovdejeaddji
Mirja Tervo: 040 5712772

Tekninen isännöitsijä /
Teknihkalaš hovdejeaddji
Samuli Anttila: 040 5353799

 

 

 

Palvelu- ja asuntosihteeri /
Bálvalus- ja viessočálli
Raili Vienola: 040 4819484

Enontekiön vesihuolto Oy

 

Ounastie 165, Tekninen toimisto
99400 Enontekiö

Vikapäivystys: 0400 800831

Toimitusjohtaja / Beaivválaš jođiheaddji
Kimmo Lämsä: 0400 393 798

Varatoimitusjohtaja /
Várredoaimmahushoavda
Kalevi Keskitalo
puh. 040 7556074

Toimistosihteeri / Doaimmahatčálli
Heli Mäkelä: 0400 941822
–  laskutus / rehketbearran

 

 

 

Vesi- ja viemärilaitoksen hoitajat /
Čáhce- ja duolvačáhcelágádusa fuolaheaddjit

Esko Ollila, Hetta
040 685 1253

Per-Jouni Kalttopää, Kaaresuvanto
0400 941 827

Seppo Aikio, Kilpisjärvi
0400 941 826

Enontekiön Sähkö Oy

 

Yhteystiedot

Revontuli-opistoRehtori / Rektor
Pasi Tanninen:  040 564 1435
Sähköposti: pasi.tanninen@kittila.fi
revontuliopisto@revontuliopisto.fi

Toimistosihteeri / Doaimmahatčálli
Sisko Keskitalo: 0400 120 505
Sähköposti: revontuliopisto@revontuliopisto.fi

 

 

 

Enontekiön aluevastaava,
musiikin-, suunnittelijaopettaja /
Eanodaga guovlovástideaddji,
musihka-, plánenoahpaheaddji
Outi Keskitalo: 040 843 2887
Sähköposti: outi.keskitalo@revontuliopisto.fi

 

Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto

 

Muonion ja Enontekiön kuntien perusterveydenhuollon yhteystiedot löytyvät sivulta: Muonio ja Eanodaga gielddaid vuođđodearvvasvuođafuolahusa oktavuođadieđut gávdnojit siiddus:
http://www.lshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopalvelut/Perusterveydenhuolto__Muonio_ja_Enontekio