Kunta ja hallinto

Yhteystiedot

Enontekiön kunta
Ounastie 165
99400 Enontekiö

Enontekiön kunnan kirjaamo:
Kunnan virallinen asiakirjaliikenne hoidetaan kirjaamon kautta. Kirjaamo vastaanottaa kunnalle osoitetut asiakirjat ja sähköpostit sekä vireille tulevat asiat päivittäin virka-aikana. Vastaanotettu aineisto toimitetaan ao. asian valmistelijoille.

Kirjaamon yhteystiedot:
Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköposti: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelin 040 481 9484

Sähköposti henkilökunta:
etunimi.sukunimi(at)enontekio.fi

Verkkolaskut:

Enontekiön kunta
Verkkolaskuosoite: 00370190662111111
Verkkolaskuoperaattori: OpusCapita Solutions Oy
Välittäjätunnus: E204503
Y-tunnus: 0190662-1

Enontekiön Kehitys Oy
Verkkolaskuosoite: 003708050766
Verkkolaskuoperaattori: Maventa
Välittäjätunnus: 003721291126
Y-tunnus: 0805076-6

 

Kiinteistöosakeyhtiö Enontekiön kunnan asunnot
Verkkolaskuosoite: 003715758551
Verkkolaskuoperaattori: Maventa
Välittäjätunnus: 003721291126
Y-tunnus: 1575855-1

Kiinteistöosakeyhtiö Enontekiön virastotalo
Verkkolaskuosoite: 003706178117
Verkkolaskuoperaattori: Maventa
Välittäjätunnus: 003721291126
Y-tunnus: 0617811-7

Kunnanjohtaja / Gielddahoavda

Samuli Mikkola: 040 069 4945

Hallinto- ja talouspalvelut

 

Hallintojohtaja
Hálddahushoavda
Marja-Riitta Lukkari: 040 7396062

Yleinen neuvonta:

Palvelu- ja asuntosihteeri
Bálvalus- ja viessočálli
Raili Vienola: 040 481 9484

Hallintosuunnittelija
Hálddahusplánejeaddji
Hannele Kumpulainen: 040 703 9024
(pöytäkirjan otteet)

Pääkirjanpitäjä-controller
Váldorehketdoalli-controller
Markus Viljanen: 040 7669812

Vastaava toimistosihteeri
Vástideaddji doaimmahatčálliPia Korva: 040 766 9814

ATK-vastaava
ADG-vastideaddji
Mihku Näkkäläjärvi: 040 560 6087

 

Keskusvaalilautakunta

Tukipalvelut: ruokahuolto ja siivous

Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö
Biebmo- ja čorgenbálvalushoavda
Seija Keskitalo: 040 7669858

Keskuskeittiö
Guovddášgievkkan
040 7669852

Maaseututoimi
Dálonguovlodoaibma
(Muonion kunta)
Heikki Kauppinen:  0400 823471
heikki.kauppinen@muonio.fi

Henkilöstöasiat

vt. henkilöstöjohtaja
Bargoveahkahoavda
Marja-Riitta Lukkari: 040 7396062

Henkilöstö- ja taloussihteeri (palkka-asiat)
Bargoveahka- ja doallučálli
Ellenoora Mäkinen: 040 6886737

Yritys- ja elinvoimapalvelut

Toimisto- ja tapahtumasihteeri
Doaimmahat- ja dáhpáhusčálli
Sirpa Mannela: 0400 716 908

Ma. Maankäyttöinsinööri
Má. eanangeavahusinšenevra
Kai Takkunen: 040 571 6537

Enontekiön kulttuurimatkailun kehittäminen -hanke
Projektipäällikkö Anne Keskitalo-Hohti: puh. 040 595 0446

Hyvinvoiva kuntalainen – työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä -hanke
Projektipäällikkö Tiina Aaltonen: puh. 040 596 6316
Hanketyöntekijä Jenni Peteri: puh. 040 5712 574

Enontekiön kylät -hanke
Projektipäällikkö Sasmo Kangassalo: puh. 040 665 1442

 

 

Matkailuinfo
Puh. 0206 39 7950
Käyntiosoite:Tunturi-Lapin luontokeskus, Peuratie 15
Sähköposti: matkailu.info@enontekio.fi

Matkailumarkkinointi
Suvi Koskela 040 5715 136

Enontekiön Kehitys Oy
Isännöinti, Mirja Tervo: 040 5712772

Yritysneuvonta
Ari Saarela 040 6314433, info@lappiconsulting.fi

Infrastruktuuri

 

Tekninen johtaja
Teknihkalaš hovdejeaddji
Kimmo Lämsä: 0400 393798

Toimistosihteeri: vesilaskutus
Doaimmahatčálli: čáhcerehketbearran
Heli Mäkelä: 0400 941822

Ympäristö- ja rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja
Huksendárkisteaddji
Arto Kantola:  0400 168885

Toimistosihteeri:
rakennuslupa-asiakirjat ja kiinteistötiedot
Doaimmahatčálli:
huksenlohpeáššebáhpárat ja giddodatdieđut
Marja-Leena Saukkonen: 040 7669832

Ympäristönsuojelu
Sodankylän, Inarin, Muonion, Enontekiön ja Utsjoen kuntien ympäristönsuojeluviranomainen
Arktisen Lapin ympäristönsuojelu
PL 60, 99601 Sodankylä
ymparistonsuojelu@sodankyla.fi
kirjaamo@sodankyla.fi

 

 

Kiinteistöyhtiöiden vikapäivystys
Giddodatfitnodatservviid vihkegohcin
0400 800831

Kiinteistönhoito
Kiinteistönhoitajat:
Giddodatfuolaheaddjit:
Jari Vanhapiha: 0400 941824
Ismo Korva, 040 4853703
Miikka Isohanni: 040 6278196
Jarmo Näkkäläjärvi, virastotalo: 0400 941829

Lentokenttä 
Toimitusjohtaja Marko Halla
airport@enontekio.fi
040 161 2021
enf.fi 

Ikääntyneiden palvelut

 

Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Boarrásiidfuolahusa bálvalushoavda
Miia Ahlholm: 040 559 8367

Kotipalvelu

Asumispalveluyksikkö Ounasmajat
Kuntokatu 3, 99400 Enontekiö
Kotipalvelun ryhmäsähköposti: kotipalvelu(at)lapha.fi
Henkilökohtaiset sähköpostit muotoa nimi.sukunimi(at)lapha.fi

Vuorossa oleva vastaava: 040 861 5963

Sairaanhoitaja Toni Turunen: 040 120 7605

Hetan tiimi:
Lähihoitajat
Lagašdivššár
Tiina Korkalo: 0400 591 627 (virkavapaalla 2.8.2022-30.6.2023)
Mira Keskitalo: 040 837 3282
Sirpa-Liisa Korva: 040 836 9844
Heidi Peltovuoma: 040 183 9431
Nea Keskitalo: 040 069 8736
Tanja Rautio: 040 554 9923
Sointu Jokiniemi (50 %) / sijaiset: 040 673  2631
Sijaiset: 040 587 5926

 

 

 

Saamenkielinen lähihoitaja
Sámegielat lagašdivššár
Veahkki

Saara Näkkäläjärvi: 040 166 2647

Karesuvannon kotipalvelu:
Lähihoitaja
Lagašdivššár
040 821 0990

 

Vanhainkoti / Boarrásiidsiida
Luppokoti
Kuntokatu 1, 99400 Enontekiö
Luppokodin ryhmäsähköposti: luppokoti(at)lapha.fi
Henkilökohtaiset sähköpostit muotoa nimi.sukunimi(at)lapha.fi

Puh:016 554 1100 tai (hoitaja) 040 160 2264
keittiö: 0400 591 657
Luppokodin asukkaat: 040 821 0499

Sairaanhoitaja
Anne Mannonen: 040 833 4064
(Heidi Risto virkavapaalla 18.12.2022 asti)

Kulttuuri ja viestintä

 

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Kultur- ja dieđihankoordináhtor
Heli Kolehmainen: 040 5380712

Viestintä ja matkailumarkkinointi
Dieđiheapmi ja turismamárkanastin
Suvi Koskela 040 5715 136

 

Kirjasto
Sähköposti: kirjasto@enontekio.fi

Kirjastovirkailijat
Girjerádjobargi
Pirita Peltonen: 040 3579905
Sisko Keskitalo: 040 3579905

Kirjastoauto / Girjebusse:
0400 398219

Liikunta ja nuorisotyö

 

Hyvinvointiohjaaja
Buresveadjinbagadalli
Virpi Töyrylä: 040 7090665

Etsivä nuorisotyöntekijä / nuorisotyöntekijä
Ohcci nuoraidbargi / nuoraidbargi
Miika Saukkonen: 040 8481 308

Koulunuorisotyöntekijä
Jenni Marjala: 040 7687778

Liikuntapaikkojen kunnossapito
Sami Virkkunen: 040 5837883

Opetus

 

Hallinnollinen rehtori / Hálddahuslaš rektor
Riitta Peltovuoma: 040 143 8943

Hetan peruskoulu ja Enontekiön Erälukio

apulaisjohtaja /Veahkkehoavda
Hetan peruskoulu
Hellin Pietikäinen: 040 836 1156

Erityisopettaja / Sierraoahpaheaddji
Satu Labba: 040 143 8942

Erityisopettaja / Sierraoahpaheaddji
Perusopetus ja lukio
Eliisa Ainali: 040 861 6586

Henkilökunnan huone, yläkoulu/ alakoulu
(A-rakennus): 040 4876983

Henkilökunnan huone,  lukio / alakoulu
(B-rakennus): 040 4876984

Toimistosihteeri / Doaimmahatčálli
Taina Harju: 040 357 9907

 

 

 

Kaaresuvannon koulu
Koulun johtaja / Skuvlla jođiheaddji
Virpi Labba:  050 539 9306

Henkilökunta: 040 838 2729
Keittiö: 0400 139806

Kilpisjärven koulu:
Koulun johtaja / Skuvlla jođiheaddji
Esa Keränen : 040 487 6981

Henkilökunta: 040 485 1965
Keittiö: 040 546 3043

 

Sosiaalipalvelut

 

Johtava sosiaalityöntekijä / jođiheaddji sosiálabargi
Anne-Maria Näkkäläjärvi: 040 532 6594

Sosiaalityöntekijä / sosiálabargi
Kerttu Vesterinen: 040 674 1163

Sosiaaliohjaaja-koulukuraattori/
Sosiálajođiheaddji-skuvlakuráhtor
Tiinu Ristinen: 040828 4532

Vanhustenhuollon palvelupäällikkö /
Boarrásiidfuolahusa bálvalushoavda
Miia Ahlholm: 040 559 8367

Toimistosihteeri / Doaimmahatčálli
Teija Kelottijärvi: 040 834 9465

 

 

Toimintakeskus / Doaibmaguovddáš
Hyrylä:
040 865 0727
Sähköposti: toimintakeskus(at)enontekio.fi
Ohjaaja Päivi Ikonen: 040 559 6771

Varhaiskasvatus

 

Varhaiskasvatuksen päällikkö /
Árrabajásgeassinjođihaeddji
Sarita Helttunen: 040 569 4114

Päiväkoti Riekko

Varhaiskasvatuksen opettaja
Marianne Laurila 040 653 9644

0400 788 210  Kuukkeli
040 124 2462  Pulmunen
040 771 1654  Miessi
Sähköposti: paivakoti.riekko@enontekio.fi

Ounastie 112 B
99400 Enontekiö

 

 

 

Ryhmäperhepäiväkoti Touhula:
040 8495062
Syväjärventie 32
99470 Kaaresuvanto
Sähköposti: touhula@enontekio.fi

Ryhmäperhepäiväkoti Saana:
040 519 0446
Tsahkalluoktantie 1
99490 Kilpisjärvi
Sähköposti: saana@enontekio.fi

Vuokra-asuminen

 

Toimitusjohtaja, isännöitsijä /
Beaivválaš jođiheaddji, hovdejeaddji
Mirja Tervo: 040 5712772

Tekninen isännöitsijä /
Teknihkalaš hovdejeaddji
Samuli Anttila: 040 5353799

 

 

 

Palvelu- ja asuntosihteeri /
Bálvalus- ja viessočálli
Raili Vienola: 040 4819484

Enontekiön vesihuolto Oy

 

Ounastie 165, Tekninen toimisto
99400 Enontekiö

Vikapäivystys: 0400 800831

Toimitusjohtaja / Beaivválaš jođiheaddji
Kimmo Lämsä: 0400 393 798

Toimistosihteeri / Doaimmahatčálli
Heli Mäkelä: 0400 941822
–  laskutus / rehketbearran

 

 

Vesi- ja viemärilaitoksen hoitajat /
Čáhce- ja duolvačáhcelágádusa fuolaheaddjit

Esko Ollila, Hetta
040 685 1253

Per-Jouni Kalttopää, Kaaresuvanto
0400 941 827

Seppo Aikio, Kilpisjärvi
0400 941 826

Enontekiön Sähkö

Enontekiön sähkö on osa Napapiirin Energia ja Vesi Oy:ta.
Yhteystiedot

Revontuli-opistoRehtori / Rektor
Pasi Tanninen:  040 564 1435
Sähköposti: pasi.tanninen@kittila.fi
revontuliopisto@revontuliopisto.fi

Toimistosihteeri / Doaimmahatčálli
Sisko Keskitalo: 0400 120 505
Sähköposti: revontuliopisto@revontuliopisto.fi

 

Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto

 

Muonion ja Enontekiön kuntien perusterveydenhuollon yhteystiedot löytyvät sivulta: Muonio ja Eanodaga gielddaid vuođđodearvvasvuođafuolahusa oktavuođadieđut gávdnojit siiddus:
http://www.lshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopalvelut/Perusterveydenhuolto__Muonio_ja_Enontekio