Kunta ja hallinto

Saamenkieliset palvelut

Sámegielat bargi bálvala čuovvovaš áššiin:

Sosiálabálvalusat

Sámegielat sosiàlabargi: Anne-Maria Näkkäläjärvi, 040 532 6594
Veahkki: Saara Näkkäläjärvi, 040 166 2647
Lagašdivššár: Johanna Kotavuopio 040 821 0990
Sámegielat lagašdivššár: Jonna Rauhala, 040 120 7605

Hálddahusbálvalusat

Bálkaruhtadoalli: Riitta Ranta, 040 7669828

Eará áššiid oktavuođas sámegillii áššiid dikšun ordnašuvvá dulkka bokte. Bivdit ustitlaččat almmuhit dulkka dárbbus áiggil áššiid dikšunáigge várredettiin.

 

Saamenkielinen työntekijä palvelee seuraavissa asioissa:

Sosiaalipalvelut
Saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi
Kotiavustaja: Saara Näkkäläjärvi
Lähihoitaja: Johanna Kotavuopio
Saamenkielinen lähihoitaja: Jonna Rauhala

Hallintopalvelut
Riitta Ranta, palkkasihteeri

Muissa tilanteissa saamen kielellä asioiminen hoituu tulkin avulla. Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan tulkin tarpeesta hyvissä ajoin, jo asiointiaikaa varattaessa.