Arkisto

Kategoriat
28 kesäkuun, 2021

Kuntastrategian 2021-2025 suunnittelu alkanut – jokainen enontekiöläinen pääsee vaikuttamaan

Enontekiön seuraavan neljän vuoden toimintaa linjaavan strategian tekoon toivotaan jokaisen kuntalaisen panosta. Koronan jälleenrakennus, digitalisaatio ja ilmastonmuutos vaikuttavat kunnan tulevaisuudennäkymiin.

Enontekiön kunnanvaltuusto on aloittanut kuntastrategian 2021-2025 työstämisen. Strategia laaditaan yleensä kuntavaalien yhteydessä seuraavaksi valtuustokaudeksi.

Kuntastrategia on suunnitelma Enontekiön pitkän aikavälin tavoitteista ja toiminnasta. ”Strategia on tärkein yksittäinen paperi kunnassa”, totesi kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen valtuustoseminaarissa 23.6.2021.

Lisäksi kunta tekee vuosittain talousarvion, joka sisältää tarkemmat suunnitelmat kullekin vuodelle.

”Onnistuneella strategialla voi luoda aitoa elinvoimaa ja vetovoimaa”, painotti valtuustoseminaarin vetäjä Toni Auvinen. Tärkeintä on, että strategia ei unohdeta hyllylle pölyttymään sen valmistumisen jälkeen. ”Kun jo strategiaa tehdessä sovitaan, mitä aletaan tehdä seuraavaksi, se ei jää passiiviseksi paperiksi. Lopulta on ihmisistä kiinni, miten strategiaa toteutetaan.”

Jokainen enontekiöläinen pääsee vaikuttamaan

Jokaisella asiasta kiinnostuneella Enontekiön asukkaalla ja yrityksellä tulee olemaan mahdollisuus vaikuttaa kuntastrategian sisältöön – ja siten kunnan tulevaisuuteen.

”Strategian työstämiseen saavat osallistua kaikki enontekiöläiset. Edellinen strategia lähti liikkeelle kuntalaisista. Osallisuus on nytkin tärkeää”, kommentoi kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen.

”Kaiken ytimessä on yhteistyö. Jos siinä emme onnistu, emme onnistu missään”, painotti kunnanvaltuuston väistyvä puheenjohtaja Seppo Alatörmänen.

Käytännössä strategian tekoa jatketaan syksyllä muun muassa kyselemällä kuntalaisten näkemyksiä ja erilaisissa työpajoissa. Näistä tiedotetaan lähempänä tarkemmin.

Koronan jälleenrakennus avaa uusia mahdollisuuksia

Enontekiön kunnan tulevaisuuteen vaikuttavat eniten digitalisaatio ja työn murros, sote-uudistus ja väestörakenteen muuttuminen, arvioi kunnanvaltuusto strategian aloitusseminaarissa.

”Sote-uudistus ja koronapandemia ja sen jälkeinen elämä tuovat Enontekiön näkökulmasta suurimmat toimintaympäristön muutokset”, pohti Seppo Alatörmänen. ”Koronapandemia on tuonut myös uusia mahdollisuuksia. Enontekiön alueen kiinnostavuus on noussut: väljyys, luonto ja terveysturvallisuus houkuttelevat. Positiivinen murros on jo näkyvissä.”

Hyvinvointiin panostaminen nähtiin yhtenä kunnan tärkeimmistä tehtävistä tulevaisuudessakin. ”Kun saamme lisää asukkaita ja mökkiläisiä, haasteena on, miten saamme palvelut pysymään perässä”, totesi Jari Rantapelkonen. ”Vaikka Enontekiö on vetovoimainen kunta, myös väestön ikääntymiseen on varauduttava.”

Lisäksi kestävyys, luonto ja ympäristön tila koettiin Enontekiön tulevaisuuden kannalta tärkeimpinä asioina. ”Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi kunnan toimintaedellytyksiin, emmekä vielä täysin tiedä miten”, pohti Jari Rantapelkonen.

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat