Arkisto

Kategoriat
maaliskuu 20, 2019

Kuulutus Käsivarren Kuljetus Oy:n ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemuksesta

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS JA MAA-AINESLAIN MUKAINEN LUPAHAKEMUS

Enontekiön kunnan elinvoimalautakunnalle on jätetty seuraava ympäristönsuojelulain 28 §:n ja maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus.

Hakija: Käsivarren Kuljetus Oy, Syväjärventie 10, 99470 KARESUVANTO

Ottamisalue ja omistaja: Ottamisalue sijaitsee valtion maalla Luspan kallioalueella.

Tila: Enontekiön valtionmaa I RN:o 893:10:1

Toimenpide: Kiviaineksen louhinta ja murskaus Luspan kallioalueella.

Ottamisalueen pinta-ala: 2,65 ha

Ottamisaika ja määrä: 15 000 m3 ktd / 4 vuotta

 
Hakemusasiakirja ovat nähtävänä Enontekiön kunnan virastotalossa, teknisellä osastolla, rakennustoimistossa. Mahdolliset muistutukset hakemuksen johdosta tulee jättää viimeistään 23.4.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Enontekiön kunta, Elinvoimalautakunta, Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi

20.3.2019

ELINVOIMALAUTAKUNTA

______________________________________________________________________

BIRASLOHPEOHCAMUŠ JA EANAÁVNNASLÁGA MIELDÁSAŠ LOHPEOHCAMUŠ

Eanodaga gieldda eallinfápmolávdegoddái lea guđđojuvvon čuovvovaš birassuodjalanlága 28 §:a ja eanaávnnaslága 4 §:a mieldásaš lohpeohcamuš.

Ohcci: Käsivarren Kuljetus Oy, Syväjärventie 10, 99470 GÁRASAVVON

Váldinguovlu ja oamasteaddji: Váldinguovlu lea stáhta eatnamis Luspa bákteviidodagas.

Eanasadji: Eanodaga stáhtaeana RN:o 893:10:1

Doaibmabidju: Geađgeávdnasa loggun ja mollen Luspa bákteviidodagas.

Váldinguovllu viidodat: 2,65 há

Váldináigi ja mearri: 15 000 m3 ktd / 4 jagi

 
Ohcanáššebáhpárat leat oaidnin láhkai Eanodaga gieldda virgedoaimmahagas, teknihkalaš ossodagas, huksendoaimmahagas. Vejolaš cuigemiid ohcamuša geažil galgá guođđit maŋimustá 23.4.2019 dmu 15.00 rádjai čujuhussii: Enontekiön kunta, Elinvoimalautakunta, Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ dahje šleađgapoasttain
kirjaamo@enontekio.fi

20.3.2019

EALLINFÁPMOLÁVDEGODDI


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat