Arkisto

Kategoriat
12 heinäkuun, 2022

Kuulutus Kaunisvaaran kaivoshankkeen lupahakemuksesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista Pajalan kunnassa Ruotsissa

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Asia:

Kaunis Iron AB hakee Ruotsin lupaviranomaiselta (Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen) ympäristökaaren mukaista lupaa jatkaa ja lisätä kaivostoimintaa Tapulin, Palotievan ja Sahavaaran avolouhoksissa siihen kuuluvine toimintoineen Kaunisvaaran rikastamossa, Pajalan kunnassa. Asian diaarinumero on LAPELY/3705/2018.

Nähtävilläpito:

Kuulutus, kutsu ja käsittelyjärjestys ovat nähtävillä 13.7.-16.9.2022 välisen ajan osoitteessa www.ymparisto.fi/KaunisvaarankaivoslupaYVA

Kuulutus julkaistaan myös Lapin ELY-keskuksen verkkosivulla https://www.ely-keskus.fi/web/ely-kuulutukset (Valitse alueeksi Lappi).


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat