Arkisto

Kategoriat
kesäkuu 4, 2021

Kuulutus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 7.5.2021/Gulahus Davvi-Suoma hálddahusrievtti mearrádusas 7.5.2021

Asia: Kunnallisasiaa koskeva valitus
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 7.5.2021 (21/0232/2) kumonnut ja poistanut kunnanhallituksen 13.5.2019 (§119 Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen 23.3.2019 § 66 tekemään päätökseen koskien rehtorin viran täyttämistä/Pekka Tjäderhane) tekemän valituksenalaisen päätöksen valitusosoituksineen ja jättää valituksen tutkimatta. Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi lausuminen täytäntöönpanon keskeyttämisestä koskevan vaatimuksen johdosta raukeaa.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan täällä: Päätös Pohjois Suomen Hallinto Oikeus 7.5.2021Päätös Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 7.5.2021.

Enontekiöllä 4.6.2021

Enontekiön kunta

Ášši: Gielddaášši guoski váidalus
Davvi-Suoma hálddahusriekti lea mearrádusain 7.5.2021 (21/0232/2) gomihan ja šluhtten gielddaráđđehusa 13.5.2019 (§ 119 Njulgengáibádus gielddaráđđehus 23.3.2019 § 66 dahkan mearrádussii, mii guoská rektora virggi deavdima/Pekka Tjäderhane) dahkan váiddavuloš mearrádusa váidalančujuhusain ja guođđá váidalusa dutkkakeahttá. Ášši boađidettiin dáinna mearrádusain čovdojuvvot, cealkin ollašuhttima gaskkalduhttima guoski gáibádusa dihtii healbá.
Davvi-Suoma hálddahusrievtti gaskamearrádus lea oppalaččat dáppe: Gaskamearrádus Davvi-Suoma hálddahusriekti 7.5.2021.

Eanodagas 4.6.2021

Eanodaga gielda


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat