Arkisto

Kategoriat
4 toukokuun, 2022

KUULUTUS: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 472/2022 Dnro 20095/2020

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Enontekiön kunnanvaltuuston 31.8.2020 § 47 päätöksestä tehtyyn kunnallisvalitukseen.

Päätös, josta valitetaan: Enontekiön kunnanvaltuuston päätös 31.8.2020 § 47

Kunnanvaltuusto on päättänyt hyväksyä sopimukset (term sheet, esisopimus, yhteistoimintasopimus, rahoitussopimus ja urakkasopimus) sekä antaa valtuudet kunnanhallitukselle neuvotella lentoaseman tulevaisuuden järjestelyistä puheen olevien sopimusten mukaisesti.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

Hallinto-oikeus hylkää valittajien esittämän asiakirjojen hankintaa koskevan vaatimuksen.

Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin kuin valittajat ovat esittäneet term sheet- ja yhteistoimintasopimusta koskevia valitusperusteita. Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta myös siltä osin kuin valittajat ovat vastaselityksessään esittäneet kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan toimivallan ylitystä, kunnanjohtajan sijaisen määräämistä koskevia valitusperusteita sekä lakiasiainpalvelujen hankintasopimusta koskevaa kanteluluonteista arvostelua. Lisäksi hallinto-oikeus jättää tutkimatta virka-aseman väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset vaatimukset.

Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylkää valituksen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös asiaan Dno 20095/2020


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat