Arkisto

Kategoriat
6 toukokuun, 2022

KUULUTUS: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 555/2022 Dnro:t 20342/2020 sekä 20018/2021

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Enontekiön kunnanvaltuuston 2.12.2020 § 62, § 63, § 64,

  • 65, § 66, § 67, § 68 ja § 69 päätöksestä tehtyyn kunnallisvalitukseen.

Päätökset, joista valitetaan:

Enontekiön kunnanvaltuusto 2.12.2020 § 62

Valtuusto on todennut kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Enontekiön kunnanvaltuusto 2.12.2020 § 63

Valtuusto on valinnut pöytäkirjantarkastajiksi Jaakko Alamattilan ja Janne Näkkäläjärven. Kokouksen esityslista on hyväksytty työjärjestykseksi. Lisäksi valtuusto on päättänyt, että § 67 käsitellään avoimesti. Sopimusta ei tuoda sellaisenaan julkisuuteen, mutta sopimuksen sisältöjä voidaan käsitellä julkisesti kokouksessa.

 

Enontekiön kunnanvaltuusto 2.12.2020 § 64

Valtuusto on merkinnyt tiedoksi nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston kuulumiset.

 

Enontekiön kunnanvaltuusto 2.12.2020 § 65

Valtuusto on päättänyt hyväksyä Kilpisjärven kortteli 10 asemakaavamuutoksen maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n tarkoittamalla tavalla.

 

Enontekiön kunnanvaltuusto 2.12.2020 § 66

Valtuusto on päättänyt hyväksyä Hommakankaan asemakaavan korttelien 3 ja 4 kaavamuutoksen maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n tarkoittamalla tavalla.

 

Enontekiön kunnanvaltuusto 2.12.2020 § 67

Valtuusto on päättänyt, että se myy Enontekiön Sähkö Oy:n koko osakekannan päätöksen liitteenä olevan päivitetyn kauppakirjan mukaisesti. Valtuusto on lisäksi päättänyt, että se antaa kunnanjohtajalle valtuudet tehdä kauppakirjaan ennen allekirjoitusta teknisluonteisia muutoksia.

 

Enontekiön kunnanvaltuusto 2.12.2020 § 68

Valtuusto on merkinnyt tiedoksi sen tietoon saatettavat ilmoitusasiat.

 

Enontekiön kunnanvaltuusto 2.12.2020 § 69

Valtuusto on todennut, ettei valtuustoaloitteita ole.

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

Hallinto-oikeus hylkää kokoustallenteen hankkimista koskevan vaatimuksen.

 

Hallinto-oikeus jättää tutkimatta Ahopellon esittämän hallintojohtajan menettelyä ja Palojärven asiakumppaneineen esittämän kunnan asiakirjapyyntöön vastaamista koskevan kanteluluontoisen arvostelun.

 

Hallinto-oikeus jättää tutkimatta Ahopellon valituksen valtuuston päätöksistä 2.12.2020 § 62–64 ja 68–69.

 

Hallinto-oikeus jättää tutkimatta Palojärven sekä hänen asiakumppaneidensa valituksen päätöksestä 2.12.2020 § 62. Lisäksi hallinto-oikeus jättää tutkimatta Palojärven asiakumppaneineen vastaselityksessä ja valituksen täydennyksessä ensi kertaa esittämät valitusperusteet.

 

Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylkää valituksen kunnanvaltuuston päätösten 2.12.2020

  • 65 ja § 66 osalta. Hallinto-oikeus kumoaa kunnanvaltuuston päätöksen 2.12.2020 § 67.

 

Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi lausuminen Ahopellon esittämästä täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta kunnanvaltuuston päätösten 2.12.2020 § 65 ja § 66 osalta raukeaa.

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 555/2022 asioissa 20342/2020 ja 20018/2021


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat