Arkisto

Kategoriat
30 lokakuun, 2023

Kyläkierrokset 23.8.–18.9.2023

Kunnanjohtaja Petri Härkönen aloitti virassaan elokuussa. Uutena kunnanjohtajana hän halusi esittäytyä kuntalaisille ja samalla tutustua heihin kyläkierroksen merkeissä. Härkönen teki kyläkierroksen yhdessä kunnanhallituksen puheenjohtajan Leena Palojärven ja hallintojohtaja Marja-Riitta Lukkarin kanssa.

Kaikissa kylätapahtumissa kunnanjohtaja kertoi Enontekiön Sähkön kaupan tilanteesta ja tähän liittyvistä tutkittavana olevista vaihtoehdoista. Lisäksi kunnanjohtaja kertoi siitä, miten erityisen tärkeää on pitää kunnan omaisuudesta huolta, myös lentokentästä. Valtion myöntämät tukirahat on käytettävä ja jatkettava lentokenttätoimintaa. Sähköyhtiön ja lentokentän lisäksi keskeisiä kunnanjohtajan esille nostamia asioita olivat huoltovarmuus, tieasiat ja asuntopolitiikka.

Peltovuoman kylätapahtumassa 23.8.2023 käytiin koulurakennuksen tilanteesta pitkä keskustelu. Nuori peltovuomalainen käytti puheenvuoron, ja toivoi koulun toiminnan ja lämmityksen jatkuvan, koska koulu on alueen ainoa harrastuspaikka. Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi, että kunnan virallinen päätös on, että koulun lämmitys kunnan osalta loppuu tähän kesään 2023. Isoista asioista huolimatta kokous oli lämminhenkinen ja tilaisuuden lopuksi osa meistä kuuli ulkona jopa karaoke-esityksenkin. Kunnanhallitus osoitti 8 000 euroa vanhan koulurakennuksen ylläpitoon kokouksessaan 19.9.2023.

Vuontisjärven kylätapahtuma järjestettiin 23.8.2023 Viiman talolla. Kyläläiset toivat esille järven tilan, joka herätti pitkän keskustelun. Järvi on olennainen osa kylää, ja nyt se mataloituu ja kortteet valtaavat rannat. Veneellä on lähes mahdoton päästä rannasta liikkeelle. Järven kuormitus olisi saatava alas ja pitäisi mitä pikimmin käynnistää hoitotoimenpiteet. Ely-keskuksesta on luvattu käydä kesällä 2023 paikan päällä.

Kilpisjärven kylätapahtumassa 24.8.2023 kyläläiset toivat esille monitoimitalon epäkäytännöllisyyden. Erityisinä puutteina nähtiin terveydenhuollon tilojen odotustilat, jotka ovat luokkien kanssa samalla käytävällä. Terveysriskin lisäksi kyläläiset kokevat, että odotustiloissa ei toteudu yksityisyyden suoja. Lisäksi luokkatilat nähdään liian pieninä eikä monitoimitalossa ole kokoontumistiloja kyläläisille. Kyläläisten mielestä entinen monitoimitalo oli toimivampi. Kyläläiset pitävät virheenä sitä, että käyttäjiä / kyläläisiä ei otettu mukaan suunnitteluun. Liikuntasalin käyttövuorot herättivät huolta, koska niitä on vähennetty. Maksukäytäntöjä ja ohjeita ollaan päivittämässä, ja tilanne varmasti selkiytyy. Myös iltakäytön suunnittelu on käynnissä.

Palojoensuussa pidettiin kylätapahtuma 28.8.2023 Kyläläisten talossa. Kyläläiset kysyivät mitkä ovat kunnan suunnitelmat tuulivoiman ja kaivosten suhteen. Rautatien lisäksi tilaisuudessa nostettiin esille, että Palojoensuussa on paljon tarjottavaa, muun muassa matkailuun. Kylällä on hieno historia, maisemat ja majoitustakin löytyy. Enontekiön kylät-hanke sai kyläläisiltä positiivista palautetta. Kylätalon ylläpitokustannukset sekä energiaremontti nousivat myös esille tilaisuudessa. Kunnanhallitus osoitti 8 000 euroa vanhan koulurakennuksen ylläpitoon kokouksessaan 19.9.2023.

Karesuvannon kylätapaaminen 28.8.2023 järjestettiin Neste Rajacaféssa. Kyläläisiä kiinnosti uuden koulun rakentamisen aikataulu, sekä se saadaanko Karesuvantoon yhtenäinen peruskoulu. Lisäksi keskustelussa nostettiin esille toive vanhusten asumisesta omassa kodissaan mahdollisimman pitkälle, terveysaseman säilyttäminen ja palvelutalon saaminen lähialueelle. Kyläläiset ottivat esille Karesuvannon kappelin mahdollisen käytön monitoimitilana, sekä paloaseman tilojen huonon kunnon. Torialueella olevien rakennusten epäsiisteys nostettiin myös esille.

Leppäjärvellä kokoonnuttiin 30.8.2023 Kelotin Rantamajoilla. Kyläläiset toivoivat, että Ruijantien vaarallisuuden takia kylälle saataisiin kevyen liikenteen väylä. Kunnan vetovoimaisuus lapsiperheille on turvallisuus, kyläkoulut ja luonto. Kyläläiset toivoivat, että Hetan lukio säilytetään. Siellä on hyvät opettajat ja hyvä opetus. Lisäksi tilaisuudessa kysyttiin, onko oikein, että Helsingissä päätetään enontekiöläisten asioista, ja toteutuuko paikallisten oikeudet? Osallistujien mukaan metsästyslupien myynti pitäisi palauttaa Metsähallitukselta paikallisille.

Palojärven kylätapahtumassa 30.8.2023 toivottiin yritysten ja kunnan kanssa yhteistä ideariihtä, missä pohditaan keinoja saada Enontekiön tunnettavuutta enemmän esille. Ideana heitettiin Yrjö Kokko – brändin mahdollisuus matkailun edistämisessä. Lisäksi Palojärvellä toivottiin, että Ounas-Pallas –tunturit saisivat alkuperäisen nimensä takaisin. Nimi Ylläs-Pallas tuntuu väärältä. Kunnassa jokaisen kylän ei tarvitse olla samanlainen, mm. Näkkälässä pidetään rauhaisasta elosta. Yhteinen matkailumarkkinointi Muonion kanssa ei saanut Palojärvellä kannatusta.

Hetassa 31.8.2023 luottamus viranhaltijoihin ja poliittisiin päättäjiin oli esillä. Kunnanjohtaja totesi, että näiden roolien ei pidä sekaantua. Tilaisuudessa keskusteltiin uuden hoivayksikön tilanteesta ja toteutuksen aikataulusta. Lisäksi esille nousi muun muassa Ruijantien varrelle jääneet kaadetut puut ja risut. Korjaustyöt ovat maanomistajan vastuulla, joten siihen vaikea kunnan taholta vaikuttaa. Keskustelua käytiin myös uimapaikan tarpeellisuudesta. Suomalaisten ja saamelaisten erimielisyyksistä vaihdettiin ajatuksia, ja keskustelussa päädyttiin kunnioittamaan toinen toisiamme.

Kuttasen kylätapahtuma järjestettiin 7.9.2023 Savustamo Tunturikalan tiloissa. Päivän polttavana aiheena oli tielinjaus VT21:n korjauksen yhteydessä. Tielinjauksen suunnittelun yhteydessä on valvottava omia etuja tarkasti. Kylällä pelätään kiinteistöjen pakkolunastuksia, ja vanhan tien säilyttämisen hankaluutta. Kuttasen kevyen liikenteen väylä sai kiitosta, se on upea kyläyhteisön yhteishanke. Kyläillassa heitettiin myös idea sillasta Kuttasesta Ruotsin puolelle.

Yli-Kyrössä kylätapahtuma pidettiin 18.9.2023 Tunturihotelli Vuontispirtillä. Moni mökkiläinen haluaisi muuttaa Yli-Kyröön omalle mökilleen vakituisesti, jos mökin muuttaminen vakituiseksi asunnoksi olisi nykyistä helpompaa. Osallistujat ehdottivatkin keskustelua ja mahdollisia helpotuksia poikkeuslupien myöntämiseen. Tapahtumaan osallistuvat kertoivat, että Yli-Kyrö on hyvä paikka etätöiden tekemiseen. Turistien mielestä kunnan rajat eivät ole ollenkaan oleelliset lomailupaikkaa valittaessa, vaan ehdottomasti tunturit ja muut nähtävyydet sekä maailman puhtain ilma. Raattaman alueen ladut ovat hyvässä hoidossa yhdistyksellä, mutta operatiivinen pyörittäminen on hankalaa tiukan taloustilanteen takia. Kunnan avustuksia haetaan vasta kauden jälkeen. Matkailumarkkinoinnin tulevaisuus herätti hyvinkin innokkaan keskustelun, ja mielipiteitä oli puolin ja toisin.

 

 

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat