Arkisto

Kategoriat
marraskuu 5, 2018

Lähihoitajan sijaisuus 19.11.2018 – 31.5.2019 Luppokodilla, Lagašdivššára sádjásašvuohta 19.11.2018 – 31.5.2019

ENONTEKIÖN HYVINVOINTILAUTAKUNTA
julistaa haettavaksi
16.11.2018 klo 15   mennessä.

Lähihoitajan määräaikaisen  sijaisuuden.
Lähihoitajan sijaisuus 19.11.2018 – 31.5.2019

Lähihoitajan määräaikaisen sijaisuuden ensisijainen  sijoituspaikka on Luppokoti. Luppokoti on Sosiaalihuoltolain mukainen vanhainkoti.  Luppokodissa on 19 asiakaspaikkaa. Työaika jaksotyöaika. Työ on kolmivuorotyötä.

Lähihoitajan  työtehtävä edellyttää kykyä itsenäiseen työhön, hyviä vuorovaikutus-  ja yhteistyötaitoja, joustavuutta ja kehittävää työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena  on lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 8 §). Edellytetään että valittava on merkitty terveydenhuollon ammattihenkilönä Valviran rekisteriin. Lähihoitajan toimessa saamenkielentaito katsotaan eduksi.  Työnantaja tukee henkilöstön saamenkielen taidon kehittämistä  ja taidon hankkimista. Työnantaja suosittelee influenssa rokotuksen ottamista.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Lähihoitajan sijaisuudesta antaa tietoja vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo puh. 040-766 9834.

Hakemukset tulee toimittaa Luppokotiin, vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo 16.11.2018 klo 15.00 mennessä, osoiteella Luppokoti, Kuntokatu 1, 99400 ENONTEKIÖ.   Hakijan tulee liittää hakemukseen tutkintotodistus sekä muut opinto- ja työtodistukset, johon haluaa vedota.

Enontekiön hyvinvointilautakunta

EANODAGA BURESVEADJINLÁVDEGODDI
almmuha ohcanláhkai
16.11.2018 dmu 15 rádjai

Lagašdivššára mearreáigásaš sádjásašvuođa.
Lagašdivššára sádjásašvuohta 19.11.2018 – 31.5.2019

Lagašdivššára mearreáigásaš sadjásašvuođa ovdasaji sajustanbáiki lea Luppokoti. Luppokoti lea Sosiálafuolahuslágas dárkkuhuvvon boarrásiidruoktu.  Luppokotis lea 19 áššehasbáikki. Bargoáigi áigodatbargoáigi. Bargu lea golmmavuorrobargu.

Lagašdivššára bargu eaktuda návcca iešráđálaš bargamii, buriid gulahallan- ja ovttasbargandáidduid, njuovžilvuođa ja ovddideaddji bargovuogi.

Gelbbolašvuođagáibádussan lea lagašdivššára dutkkus dahje eará vástideaddji dutkkus (Láhka sosiálafuolahusa ámmátlaš bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain 272/2005 8 §). Eaktuduvvo ahte válljejuvvon bargi lea merkejuvvon dearvvasvuođafuolahusa ámmátolmmožin Valvira registarii. Lagašdivššára doaimmas sámegieladáidu gehččojuvvo ovdun.  Bargoaddi doarju bargiid sámegieladáiddu ovddideami  ja dáiddu skáhppoma. Bargoaddi ávžžuha váldit influensaboahkuheami.

Bálká mearrašuvvá GVBES:a mielde.

Lagašdivššára sadjásašvuođa birra addá dieđuid vástideaddji divššár Satu-Marja Eira-Keskitalo tel. 040-766 9834.

Ohcamušaid galgá doaimmahit Luppokotii,  vástideaddji divššár Satu-Marja Eira-Keskitaloi 16.11.2018 dmu 15.00 rádjai, čujuhus Kuntokatu 1, 99400 EANODAT. Ohcci galgá laktit ohcamuššii dutkkusduođaštusa sihke eará oahppo- ja bargoduođaštusaid, maidda háliida doarjalit.

Eanodaga buresveadjinlávdegoddi

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat