Arkisto

Kategoriat
heinäkuu 5, 2018

Lähihoitajan toimi kotipalvelussa

ENONTEKIÖN HYVINVOINTILAUTAKUNTA 

julistaa haettavaksi 13.8.2018  klo 15   mennessä.

LÄHIHOITAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA TOIMI KOTIPALVELUSSA (HETAN TIIMI), TYÖAIKA 50 %

Toimi täytetään 31.12.2018 asti 90% työajalla ja työaikaa täydennetään tarpeen mukaan.

Työaika jaksotyöaika, työvuorot pääsääntöisesti klo 7.00- 21.00 välillä. Kodinhoitajan tehtävänä on avustaa enontekiöläisiä ikäihmisiä ja lapsiperheitä arjesta selviytymisessä, kuten henkilökohtaisen hygienian hoidossa, ravitsemuksessa, pukeutumisessa, arkipäivän organisoinnissa ja kodin siistimisessä. Kotipalvelussa toteutetaan kuntouttavaa työotetta asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Toimeen valitun tulee tarvittaessa työskennellä myös muissa sosiaalitoimen tehtävissä.

Työtehtävä edellyttää kykyä itsenäiseen  työhön, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta ja kehittävää työotetta.

Toimen hoitaminen edellyttää ajokorttia. Kotipalvelulla on käytössä kunnan auto, mutta oman auton käyttömahdollisuus on suotava.

Kelpoisuusvaatimuksena  on lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 8 §). Edellytetään että valittava on merkitty sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilönä Valviran rekisteriin. Hyvä saamenkielen suullinen taito katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antavat: perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi puh. 040 180 3617, annikki.kallioniemi@enontekio.fi (11.7.-3.8.2018)  ja sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm puh. 040-559 8367, miia.ahlholm@enontekio.fi (9.7.-10.7 ja 6.8.-10.8.2018).

Hakemus toimitetaan Enontekiön kunnan sosiaalitoimistoon 13.8.2018 klo 15.00 mennessä, osoite Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ.  Hakijan tulee liittää hakemukseen tutkintotodistus sekä muut opinto- ja työtodistukset, johon haluaa vedota.

Toimi täytetään neljän kuukauden koeajalla.

Enontekiön hyvinvointilautakunta

 

EANODAGA BURESVEADJINLÁVDEGODDI  

almmuha ohcanláhkái 13.8.2018  d. 15 radjái

LAGASDIVŠŠÁRA DOAISTTÁŽII FÁMUS LEAHKKI  DOAIBMA RUOVTTUBALVALUSAS (HEAHTA BARGOJOAVKKUS),  BARGOÁIGI LEA 50 %

Doaibma devdojuvvot 31.12.2018 radjái, bargoaigi lea 90 % ja bargoáiggi dievasmahttit dárbbuid mielde.                                                                                                     

Bargoáigi lea áigodatbargu, bargovuorut dábalaččat d. 7.00-21.00 gaskas. Ruovttudivššára bargun lea veahkehit Eanodaga boarrásiid ja mánnábearrašiid árgabeaivve birgemis dego persovnnalaš hygienija dikšumis, biebmu ráhkadeamis, gárvodeamis, árgabeaivve organiseremis ja ruovttu čorgemis. Ruovttubalvalusas geavahit veajuiduhtti bargovugiid ássiid doaibmanávccaid doallamis. Doibmii válljejuvvon bargi geatnegahtto dárbbuid mielde bargat maiddái eará sosiáladoaimma bargguin.

Bargu eaktuduvvo iešráđalašvuođa, buriid gulahallandaidduid, njuovžžilvuođa ja ovdanahtti bargovuogi.

Ruovttubálvalusas sahttá geavahit gieldda biilla. Ruovttubalvalusa barggus gáibiduvvo vuodjingoarta. Vejolašvuohta geavahit iežas biilla lea sávahahtti.

Gelbbolašvuođagáibádussan  lagašdivššára dutkkus dahje eará vástideaddji dutkkus Láhka sosiálafuolahusa ámmátlaš bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain 272/2005,  8 §) ja eaktuduvvo ahte bargi lea merkejuvvon  sosiála- ja dearvvašvuođa ámmátbargin Valvira registerii. Buorre sámegiela njálmmálaš dáidu gehččojuvvo ovdun.

Bálká  GVBES:a mielde.

Lassidieđuid addet: vuođđodorvohoavda Annikki Kallioniemi tel. 0401803617, annikki.kallioniemi@enontekio.fi (11.7 -3.8.2018) ja sosiálabagadeaddji Miia Ahlholm tel. 040-559 8367, miia.ahlholm@enontekio.fi (9.7 – 10.7 ja 6.8 – 10.8.2018).

Ohcamušaid galgá doaimmahit Eanodaga gieldda sosiáladoaimmahahkii 13.8.2018 dmu 15.00 rádjai čujuhussii Ounastie 165, 99400 EANODAT. Ohcci galgá laktit ohcamušáide daid skuvla- ja bargoduođaštusaid, maidda ohcci háliida doarjalit.

Doaimmat devdojuvvot njeallje mánu geahččalanáiggiin.

Eanodaga buresveaddjinlávdegoddi

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat