Arkisto

Kategoriat
heinäkuu 9, 2019

Lähihoitajia Luppokodille

ENONTEKIÖN HYVINVOINTILAUTAKUNTA
julistaa haettavaksi
16.8.2019  klo 15   mennessä.

  1. Lähihoitajan toimi 1.9.2019 alkaen
  2. Lähihoitajan sijaisuus ajalle 1.9.- 31.12.2019
  3. Lähihoitajan sijaisuus ajalle 2.9.2019 – 1.9.2020
  4. Lähihoitajan sijaisuus ajalle 1.10.2019 – 31.3.2020
  5. Sairaanhoitajan 50 % sijaisuus ajalle 29.9.- 15.12.2019

Lähihoitajien toimien ensisijainen sijoituspaikka on Luppokoti. Luppokoti on Sosiaalihuoltolain mukainen vanhainkoti.  Luppokodissa on 20 asiakaspaikkaa. Työaika jaksotyöaika. Työ on kolmivuorotyötä.

Lähihoitajan työtehtävä edellyttää kykyä itsenäiseen työhön, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta ja kehittävää työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena  on lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 / 3 §).

Saamenkielentaito katsotaan eduksi.

Sairaanhoitajan osa-aikaiseen sijaisuuteen kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto ja merkintä sairaanhoitajaksi Valviran rekisteriin. Saamenkielen taito katsotaan eduksi.

Työnantaja tukee henkilöstön saamenkielen taidon kehittämistä  ja taidon hankkimista.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Lähihoitajien toimista antaa tietoja sairaanhoitaja Anne Jänkälä puh. 016-554 1100.

Hakemus tulee toimittaa Enontekiön kunnan sosiaalitoimistoon 16.8.2019  klo 15.00 mennessä, osoite Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ.  Hakijan tulee liittää hakemukseen tutkintotodistus sekä muut opinto- ja työtodistukset, johon haluaa vedota.

Toimet täytetään kuuden kuukauden koeajalla.
Enontekiön hyvinvointilautakunta

 

EANODAGA BURESVEADJINLÁVDEGODDI
almmuha ođđásit ohcanláhkai
16.8.2019 dmu 15 rádjai

  1. Lagašdivššára doaimma 1.9.2019 rájes
  2. Lagasdivššára sadjásašvuohta áigodahkii 1.9.- 31.12.2019
  3. Lagasdivššára sadjásašvuohta áigodahkii 2.9.2019 – 1.9.2020
  4. Lagasdivššára sadjásašvuohta áigodahkii 1.10.2019 – 31.3.2020
  5. Buohccidivššára 50 % sadjásašvuohta áigodahkii 29.9.- 15.12.2019

Lagašdivššáriid doaimmaid ovdasaji sajustanbáiki lea Luppokoti. Luppokoti lea Sosiálafuolahuslágas dárkkuhuvvon boarrásiidruoktu. Luppokotis lea 20 áššehasbáikki. Bargoáigi áigodatbargoáigi. Bargu lea golmmavuorrobargu.

Lagašdivššára bargu eaktuda návcca iešráđálaš bargamii, buriid gulahallan- ja ovttasbargandáidduid, njuovžilvuođa ja ovddideaddji bargovuogi.

Gelbbolašvuođagáibádussan lea lagašdivššára dutkkus dahje eará vástideaddji dutkku (Sosiálafuolahusa ámmátbargobeagas addojuvvon lága 817/2015/ 3 §).

Lagašdivššára doaimmas sámegieladáidu gehččojuvvon ovdun.

Buohccedikšu virgesadjásašvuođa gelbbolašvuođagáibádussan lea buohccedikšu dutkkus ja dearvvasvuođafuolahusa ámmátolbmuin addojuvvon lága mieldásaš lágalažžan dahkan. Sámegiela dáidu gehččojuvvo ovdun.

Bargoaddi doarju bargiid sámegieladáiddu ovddideami  ja dáiddu skáhppoma.

Bálká mearrašuvvá GVBES:a mielde.

Lagašdivššáriid doaimmaid birra addá dieđuid buohccedivššár Anne Jänkälä tel. 016-554 1100.

Ohcamuša galgá doaimmahit Eanodaga gieldda sosiáladoaimmahahkii 16.8.2019 dmu 15.00 rádjai, čujuhus Ounastie 165, 99400 EANODAT. Ohcci galgá laktit ohcamuššii dutkkusduođaštusa sihke eará oahppo- ja bargoduođaštusaid, maidda háliida doarjalit.

Doaimmat devdojuvvojit guđa mánu geahččalanáiggiin.

 

Eanodaga buresveadjinlávdegoddi

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat