Arkisto

Kategoriat
3 toukokuun, 2024

Lapin liiton kysely aurinko- ja tuulivoimaloista asukkaille

Lapin aurinko- ja tuulivoimaselvityksen 2023–2024 tavoitteena on kartoittaa Lapin alueelta seudullisesti merkittävät tuulivoima-alueet ja teollisen mittakaavan aurinkovoimatuotantoon soveltuvat alueet sekä laatia maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n tarkoittama riittävä selvitys ja merkittävien vaikutusten arviointi mahdollisen maakuntakaavoituksen lähtötiedoiksi ja kuntakaavoituksen tueksi.

Osana selvitystä toteutetaan tämä kysely, jonka tarkoituksena on kerätä mielipiteitä Lapin alueen vakituisilta ja vapaa-ajan asukkailta aurinko- ja tuulivoimasta yleisesti, sekä uusista aurinko- ja tuulivoimatuotantoon soveltuvista alueista. Kyselyllä pyritään keräämään asukkaiden paikallistuntemuksen avulla arvokasta tietoa aluekehityksen tueksi.

Kyselyyn vastataan anonyymisti ja vastaaminen kestää noin 15 min. Kyselyssä * merkityt kohdat ovat pakollisia.

Kysely on vastattavissa 23.4.2024 – 14.5.2024 välisenä aikana.

Hankkeen verkkosivut

Selvitys on saanut Ympäristöministeriön myöntämää vihreän siirtymän investointihankkeiden avustusta.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat