Arkisto

Kategoriat
helmikuu 22, 2021

Lastenhoitaja

Haemme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa vakinaiseen työsuhteeseen. Ensisijaisena sijoituspaikkana on Päiväkoti Riekko, saamenkielinen ryhmä. Työ alkaa 1.6.2021.

Lastenhoitajan tehtäviin kuuluvat varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatustehtävät. Työssä edellytetään saamenkielen taitoa ja laajaa saamelaiskulttuurin tuntemusta. Lastenhoitajan tehtävässä arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä itsenäistä työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena lastenhoitajan toimeen on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukainen kelpoisuus.

Toimeen valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote ennen toimen vastaanottamista. Toimen täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakemus ansioluetteloineen tulee toimittaa 25.4.2021 kello 15.00 osoitteella Enontekiön kunta, Kirjaamo, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen päällikkö Sarita Helttunen, puh.040 5694114 tai sarita.helttunen@enontekio.fi

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa voidaan tehtävään määräaikaisesti palkata soveltuvin hakija.

Enontekiön kunnan työpaikka on savuton.

Eanodaga gieldda almmuha ohcan láhkai árrabajásgeassima mánáiddivššára doaimma 1.6.2021 rájes. Ovdasaji doaibmabáikin lea Beaiveruoktu Riekko, sámegielat joavku.

Mánáiddivššára bargguide gullet árrabajásgeassima dikšun- ja bajásgeassinbarggut. Barggus eaktuduvvo sámegiela dáidu ja sámekultuvrra viiddes dovdamuš. Mánáiddivššára barggus atnit árvvus buriid gulahallan- ja ovttasbargandáidduid sihke iehčanas bargovuogi.

Gelbbolašvuođagáibádussan mánáiddivššára doibmii lea sosiálafuolahusa ámmátlaš bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain addojuvvon lága (272/2005) 8 §:a mieldásaš dohkálašvuohta.

Doibmii válljejuvvon bargi galgá doaimmahit dohkálaš doaktárduođaštusa dearvvasvuođastis ja rihkusregisttarlága 6 §:a 2 momeanttas dárkkuhuvvon rihkusregisttarváldosa ovdal doaimma vuostáiváldima. Doaimma deavdimis čuvvojuvvo 6 mb:a geahččalanáigi.

Gelbbolašvuođaeavttuid deavdi ohcciid váillodettiin sáhttá bargui mearreáigásaččat bálkáhit heivvoleamos ohcci

Eanodaga gieldda bargosadji lea suovaheapmi.

Ohcamušaid oahppo- ja bargoduođaštusaiguin galgá doaimmahit 25.4.2021 dmu 15 rádjai čujuhusain Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dehe e-poasttain kirjaamo@enontekio.fi

Lassidieđuid addá árrabajásgeassima hoavda Sarita Helttunen, t. 040 5694114, sarita.helttunen@enontekio.fi

Eanodaga gieldda bargosadji lea suovaheapmi.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat