Arkisto

Kategoriat
lokakuu 6, 2020

Lastenhoitajan toimi Päiväkoti Riekossa

Haemme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa vakinaiseen työsuhteeseen. Ensisijaisena sijoituspaikkana on Päiväkoti Riekko, saamenkielinen ryhmä. Työ alkaa 1.12.2020.

Lastenhoitajan tehtäviin kuuluvat varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatustehtävät. Työssä edellytetään saamenkielen taitoa ja laajaa saamelaiskulttuurin tuntemusta. Lastenhoitajan tehtävässä arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä itsenäistä työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena lastenhoitajan toimeen on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukainen kelpoisuus.

Toimeen valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote ennen toimen vastaanottamista. Toimen täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakemus ansioluetteloineen tulee toimittaa 8.11.2020 kello 15.00 osoitteella Enontekiön kunta, Kirjaamo, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa voidaan tehtävään määräaikaisesti palkata soveltuvin hakija.
Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen päällikkö Sarita Helttunen, puh.040 569 4114 tai sarita.helttunen@enontekio.fi

Enontekiön kunnan työpaikka on savuton.

Eanodaga gieldda árrabajásgeassin almmuha ohcan láhkai árrabajásgeassima mánáiddivššára doaimma 1.12.2020 rájes. Ovdasaji doaibmabáikin lea Beaiveruoktu Riekko, sámegielat joavku.

Mánáiddivššára bargguide gullet árrabajásgeassima dikšun- ja bajásgeassinbarggut. Barggus eaktuduvvo sámegiela dáidu ja sámekultuvrra viiddes dovdamuš. Mánáiddivššára barggus atnit árvvus buriid gulahallan- ja ovttasbargandáidduid sihke iehčanas bargovuogi.

Gelbbolašvuođagáibádussan mánáiddivššára doibmii lea sosiálafuolahusa ámmátlaš bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain addojuvvon lága (272/2005) 8 §:a mieldásaš dohkálašvuohta.

Doibmii válljejuvvon bargi galgá doaimmahit dohkálaš doaktárduođaštusa dearvvasvuođastis ja rihkusregisttarlága 6 §:a 2 momeanttas dárkkuhuvvon rihkusregisttarváldosa ovdal doaimma vuostáiváldima. Doaimma deavdimis čuvvojuvvo 6 mb:a geahččalanáigi.

Eanodaga gieldda bargosadji lea suovaheapmi.

Ohcamušaid oahppo- ja bargoduođaštusaiguin galgá doaimmahit 8.11.2020 dmu 15 rádjai čujuhusain
Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dehe e-poasttain kirjaamo@enontekio.fi

Lassidieđuid addá árrabajásgeassima hoavda Sarita Helttunen, t. 040 569 4114, sarita.helttunen@enontekio.fi.

Eanodaga gieldda bargosadji lea suovaheapmi.

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat