Liikunta ja vapaa-aika

Avustukset

Avustushaku vuodelle 2024 alkaa joulukuussa 2023. Hakuaika päättyy 15.1.2024 klo 16.15.

Hakuaikaa on avustusohjeista poiketen poikkeuksellisesti jatkettu 15.1. asti (avustusohjeessa ilmoitettu haun päättymispäivä 31.12.). Poikkeus hakuaikaan johtuu avustusohjeen käsittelyn viivästymisestä. Avustukset myönnetään vahvistetun talousarvion mukaisesti. KokkeiluSäkki-avustuksessa on jatkuva haku.

Hae avustusta hakulomakkeilla. Lähetä täytetty lomake liitteineen sähköpostitse: kirjaamo (at) enontekio.fi.  Muulla tavalla laadittuja ja lähetettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Ennen hakemuksen täyttämistä tutustu huolellisesti hakuohjeeseen.

Enontekiön kunnan avustusohje


Toiminta-avustukset

Toiminta-avustusta voi hakea rekisteröityneen yhdistyksen tai säätiön sääntömääräiseen toimintaan, toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan tai toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Myös nuorten toimintaryhmät voivat hakea toiminta-avustusta. Avustusta ei myönnetä yhdistysten investointeihin tai liiketoimintaan, yrityksille, keskusjärjestöille tai edelleen jaettavaksi.

Avustushakemuksessa tulee selvittää, millaiseen toimintaan avustusta haetaan. Hakemuksessa tulee eritellä, mitä kustannuksia avustuksella tullaan kattamaan (esim. perustoiminta, tapahtumat, pienhankinnat). Avustuksen saajalla voi olla tarkoituksenmukaista omaehtoista varainhankintaa.

Hakemuksen liitteinä tulee toimittaa yhdistyksen viimeisin toimintakertomus, tilinpäätös, tilin-/toiminnan tarkastuskertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio. Uuden hakijan tulee liittää hakemukseen myös yhdistyksen säännöt.

Toiminta-avustushakemus


Kohdeavustukset

Kohdeavustusta voivat hakea enontekiöläiset tai Enontekiöllä toimivat yhteisöt. Kohdeavustus myönnetään tapahtuman, hankkeen, pienhankinnan tai vastaavan kertaluontoisen toiminnan toteuttamiseen. Kohdeavustuksia ovat myös HYTE-avustus, avustus elinvoimaa edistäville merkittäville suurtapahtumille ja KokkeiluSäkki -avustus innovatiivisiin kokeiluihin.

Kohdeavustusta haettaessa tulee selvittää, millaiseen toimintaan avustusta haetaan. Hakemuksen liitteeksi tulee lisätä avustettavan toiminnan suunnitelma ja kustannusarvio. Kustannusarviosta tulee ilmetä myös omaehtoisen varainhankinnan osuus ja muut rahoituslähteet. Avustus voi kattaa enintään 75% hankkeen kokonaiskustannuksista.

Hakemuksen liitteinä tulee toimittaa yhdistyksen viimeisin toimintakertomus, viimeisin tilinpäätös, tilin-/toiminnan tarkastuskertomus, alustava toimintasuunnitelma ja alustava talousarvio. Uuden hakijan tulee liittää hakemukseen myös yhdistyksen säännöt.

Kohdeavustuksella toteutettava projekti voi olla:

Tapahtuma

 • joka järjestetään Enontekiöllä ja on kaikille avoin (ei vain jäsenille tarkoitettuja)
 • joka lisää ja monipuolistaa tapahtumatarjontaa Enontekiöllä
 • joka elävöittää kotiseudun perinteitä

Suurtapahtuma

 • joka edistää merkittävästi elinvoimaa Enontekiöllä
 • joka on valtakunnallinen tai alueellinen suurtapahtuma
 • jonka osanottajamäärä arvioidaan erittäin merkittäväksi
 • joka tuo alueellista ja valtakunnallista näkyvyyttä
 • joka tukee kunnan imagoa

Enontekiön kunta voi tukea harkinnanvaraisesti myös yrityksen Enontekiöllä järjestämää suurtapahtumaa, jolloin asiasta neuvotellaan erillinen sopimus.

Hyvinvointia ja terveyttä edistävä tapahtuma (HYTE)

 • joka on hyvinvointisuunnitelman mukainen
 • joka edistää terveellistä ja liikunnallista elämäntapaa
 • joka on matalan kynnyksen harrastustoimintaa
 • joka on uusi kokeilu

Tiedustelut: hyvinvointiohjaaja Virpi Töyrylä 040 709 0665, virpi.toyryla@enontekio.fi

Ohjaajakoulutus yhdistyksen tarpeeseen

 • joka kehittää ja monipuolistaa enontekiöläistä yhdistystoimintaa
 • joka on ohjaajien, valmentajien ja muiden seuratoimijoiden koulutus

Myönnetään koulutus- ja koulutusmateriaalikuluihin. Ei sisällä koulutukseen osallistujan matka- ja majoituskuluja.

Innovatiivinen kokeilu

Kokkeilu Säkki –  avustus myönnetään kokeiluihin, jotka tuovat uudenlaista toimintaa ja tapahtumia. Myönnetään kertaluonteisesti enintään 1000€. Kokkeilu Säkki –avustuksessa on jatkuva haku. Haetaan kehittämisen ja elinvoiman toimialalta.                           

Pienimuotoinen välinehankinta

 • joka on yhdistyksen järjestämässä harrastustoiminnassa käytettävä harrasteväline.

Leiri

 • joka järjestetään Enontekiöllä,
 • jolle osallistuu vähintään 10 leiriläistä
 • jonka kesto on vähintään 2 vuorokautta

Kohdeavustuksen hakulomake

Kohdeavustuksen selvityslomake, palautettava 31.12 mennessä


Talviliikuntapaikkojen kunnossapitoavustus

Kunnossapitoavustuksia haetaan erillisillä lomakkeilla. Haettaessa tulee selvittää, millaiseen toimintaan avustusta haetaan. Hakemuksen liitteeksi tulee lisätä avustettavan toimintasuunnitelma ja kustannusarvio. Kustannusarviosta tulee ilmetä myös mahdollinen omaehtoisen varainhankinnan osuus ja muut mahdolliset rahoituslähteet. Hakemuksen liitteinä tulee avustuskohtaisesti vaadittavat liitteet.

Kunnossapitoavustuksen hakulomake

Latupoolien avustuksen hakulomake