Liikunta ja vapaa-aika

Avustukset

Sivustoa päivitetään.

Avustushakuhaku vuodelle 2022 on päättynyt. Kokeilusäkki-avustuksessa on jatkuva haku

Hakeminen tapahtuu sähköisillä lomakkeilla. Muulla tavalla laadittuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Ennen hakemuksen täyttämistä tutustu huolellisesti hakuohjeeseen:

Yhdistysyhteistyöasiakirja ja avustusten jakoperusteet


Toiminta-avustukset

Toiminta Avustushakemus Nuoriso Ja Liikunta 2022 PDF
Toiminta Avustushakemus Nuoriso Ja Liikunta 2022  


Kohdeavustukset

Liikunta
Tapahtuma-avustus, koulutusavustus, leiriavustus, välineavustus ja erityisavustus

Nuorisotoiminta
Tapahtuma-avustus, koulutusavustus, retki- ja leiriavustus, välineavustus

Liikunta Ja Nuoriso Kohdeavustus 2022, PDF
Liikunta Ja Nuoriso Kohdeavustus Sähköisesti Täytettävä 2022

Kohdeavustusten Selvityslomake 2021 Sähköisesti Täytettävä
Kohdeavustusten Selvityslomake 2021 Uusi PDF

Kulttuuri
Avustus tapahtumien ja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen.

Kulttuurin kohdeavustuksen hakulomake, sähköisesti täytettävä
Kulttuurin kohdeavustuksen hakulomake, PDF

Elinvoimaa edistävät merkittävät tapahtumat
Enontekiöllä tai lähialueella järjestettäviin suuriin tapahtumiin.

Tapahtuma-avustushakemus


Talviliikuntapaikkojen kunnossapitoavustus

Avustus kylien latujen ja jääkenttien kunnostukseen ja hoitoon
Avustus on tarkoitettu latujen ja jääkenttien hoitamiseen kylätoimikuntien, urheilujärjestöjen tms.talkootyöllä. Avustuksella korvataan ensisijaisesti käyttökuluja.

Enontekiön Kunta Kunnossapito Avustus 2022
Enontekiön Kunta 2022 Kunnossapito Avustukset

Avustus yritysten latupooleille
Latupoolit tuottavat palveluita matkailuyritysten asiakkaille, samalla palvelut ovat myös kuntalaisten käytössä. Avustusta myönnetään näillä perusteluilla.

Latuavustushakemus


Hyte-avustus

Avustus on tarkoitettu kuntastrategian ja hyvinvointisuunnitelman mukaiseen terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseen paikallisille yhteisöille.

Vapaamuotoinen hakemus

Lisätietoja: hyvinvointiohjaaja Virpi Töyrylä, 040 7090665, virpi.toyryla@enontekio.fi


Kokkeilusäkki – innovatiivisiin kokeiluihin

Myönnetään kokeiluihin, jotka tuovat uudenlaista toimintaa ja tapahtumia Enontekiölle tukemaan asukkaiden hyvinvointia tai kunnan elinvoimaisuutta. Myönnetään kertaluonteisesti enintään 1000 euroa. Kokeilusäkkiavustuksella on jatkuva haku.