Liikunta ja vapaa-aika

Avustukset

 

Avustushaku vuodelle 2024 alkaa joulukuussa 2023. Haku loppuu 31.1.2024 klo 15. Kokeilusäkki-avustuksessa on jatkuva haku.

Hakeminen tapahtuu sähköisillä lomakkeilla. Lomakkeet lähetetään liitteineen osoitteeseen: kirjaamo (at) enontekio.fi
Muulla tavalla laadittuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Ennen hakemuksen täyttämistä tutustu huolellisesti hakuohjeeseen:

Yhdistysyhteistyöasiakirja ja avustusten jakoperusteet


Toiminta-avustukset

Toiminta Avustushakemus Nuoriso Ja Liikunta 2024
Toiminta Avustushakemus Nuoriso Ja Liikunta 2024


Kohdeavustukset

Liikunta
Tapahtuma-avustus, koulutusavustus, leiriavustus, välineavustus ja erityisavustus

Nuorisotoiminta
Tapahtuma-avustus, koulutusavustus, retki- ja leiriavustus, välineavustus

Kohde- , erityis- ja tapahtuma -avustushakemus 2024
Kohde-, erityis ja tapahtuma -avutushakemus 2024

Kohdeavustusten Selvityslomake 2023 Sähköisesti Täytettävä
Kohdeavustusten Selvityslomake 2023 Sähköisesti Täytettävä

Kulttuuri
Avustus tapahtumien ja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen.

Kulttuurin kohdeavustuksen hakulomake, sähköisesti täytettävä
Kulttuurin kohdeavustuksen hakulomake, PDF

Elinvoimaa edistävät merkittävät tapahtumat
Enontekiöllä tai lähialueella järjestettäviin suuriin tapahtumiin.

Tapahtuma-avustushakemus


Talviliikuntapaikkojen kunnossapitoavustus

Avustus kylien latujen ja jääkenttien kunnostukseen ja hoitoon
Avustus on tarkoitettu latujen ja jääkenttien hoitamiseen kylätoimikuntien, urheilujärjestöjen tms. talkootyöllä. Avustuksella korvataan ensisijaisesti käyttökuluja.

Enontekiön Kunta 2023 Latuavustukset PDF
Enontekiön Kunta 2023 Latuavustukset

Avustus yritysten latupooleille
Latupoolit tuottavat palveluita matkailuyritysten asiakkaille, samalla palvelut ovat myös kuntalaisten käytössä. Avustusta myönnetään näillä perusteluilla.

Latuavustushakemus


Hyte-avustus

Avustus on tarkoitettu kuntastrategian ja hyvinvointisuunnitelman mukaiseen terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseen paikallisille yhteisöille.

Vapaamuotoinen hakemus

Lisätietoja: hyvinvointiohjaaja Virpi Töyrylä,
p. 040 709 0665, virpi.toyryla@enontekio.fi


Kokkeilusäkki – innovatiivisiin kokeiluihin

Myönnetään kokeiluihin, jotka tuovat uudenlaista toimintaa ja tapahtumia Enontekiölle tukemaan asukkaiden hyvinvointia tai kunnan elinvoimaisuutta. Myönnetään kertaluonteisesti enintään 1000 euroa. Kokeilusäkkiavustuksella on jatkuva haku.