Liikunta ja vapaa-aika

Kysely kulttuuripalveluista 2019

Kulttuuripalvelut toteutti asiakaskyselyn kulttuuritarjonnasta Enontekiöllä. Vastausaika päättyi 15.3.2019.

Etälähetys kulttuuritapahtumasta kiinnostaa

Kyselyyn kulttuuripalveluista vastasi 29 henkilöä. Teatteri-ja näyttämötaide, historia ja kulttuuriympäristöt sekä käsityö, muotoilu ja taideteollisuus nousivat toivotuimmiksi kulttuuritapahtumien aiheiksi.

Vastaajien selvä enemmistö oli yli 45 -vuotiaita työssäkäyviä naisia. Kaikki vastanneet olivat enontekiöläisiä. Eniten kulttuuritarjontaa toivottiin lisättävän nuorille, koululaisille ja työssäkäyville ikäryhmille.

Kädentaitojen esiintuominen ja käsityöperinteen tallentaminen koettiin tärkeäksi osaksi paikalliskulttuuria. Myös musiikkitapahtumat kiinnostivat vastaajia. Lisäksi toivottiin järjestettäväksi peli-iltoja, karaokea, kulttuurivierailuja, monikulttuurisia nykytaidetapahtumia sekä sirkuskursseja lapsille.

Ylivoimaisesti tehokkain kanava tapahtumien tiedottamisessa oli paikallislehti. Yli 86% vastaajista mainitsi löytäneensä ilmoituksen juuri siitä. Facebook ja Enontekiön kunnan verkkosivut mainittiin usein informaatiolähteiksi myös. Tapahtumailmoituksia haluttiin julkaistavaksi useaan kertaan ja mieluusti lähellä tapahtuma-aikaa.

Hyvää palautetta annettiin mukavista ja monipuolisista menneistä tapahtumista. Kino Hetta sai kiitosta, samoin teatterivierailut, Nordic Flavor -konsertti ja kotiseutumuseon kesä.

Pitkät matkat koettiin useassa vastauksessa esteeksi osallistumiselle. Kulttuuritapahtumia toivottiin järjestettävän sivukylilläkin. Lähes puolet vastaajista ilmoitti, että osallistuisi reaaliaikaisiin live-tapahtumiin, mikäli sellainen olisi mahdollista. Verkostoitumista, yhteistyötä muiden kulttuurintuottajien ja lähikuntien kanssa ehdotettiin keinoksi parantaa kulttuuritarjontaa Enontekiöllä.

-Ilahduttavasti saimme vastuksia ja ihmiset kertoivat kokemuksistaan tapahtumien suhteen. Tämä on hyvää taustatietoa kulttuuritarjonnan suunnitteluun jatkossa, summaa kyselyn tuloksia kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori Heli Nurmi.

Kyselyn yhteydessä oli mahdollisuus osallistua suklaapalkinnon arvontaan. Arvonta on suoritettu ja palkinto toimitettu voittajalle.


 

Millaisia kaikille avoimien kulttuuripalveluiden tulisi olla, jotta ne olisivat kiinnostavia? Saatko riittävästi tietoa kulttuuritarjonnasta? Puuttuuko Enontekiöltä taide- ja kulttuuritoimintaa, jonka koet tärkeäksi? Entä millaisiin kulttuuritapahtumiin haluaisit osallistua kotikunnassasi?

Yksi osa Enontekiön kunnan kulttuuripalveluiden toimintaa ovat erilaiset kulttuuritilaisuudet ja -tapahtumat, joita järjestämme paikallisten toimijoiden kanssa kaiken ikäisille kuntalaisille. Pyrimme myös tallentamaan ja välittämään paikallisia perinteitä tuleville sukupolville. Kutsumme nyt asukkaita arvioimaan nykyistä toimintaamme sekä ideoimaan uutta. Kehittämisehdotusten lisäksi voit kertoa myös onnistumisista.

Keräämme palautetta ja ideoita verkkokyselyllä 15.3.2019 saakka. Arvioimme olemassa olevia palveluita palautteen perusteella ja lupaamme toteuttaa parhaat, toteuttamiskelpoiset ideat.

Vastaa kyselyyn Enontekiön kunnan kulttuuripalveluista. Samalla voit osallistua suklaapalkinnon arvontaan.

Kyselyn tietosuojaseloste

Kysely Enontekiön kunnan kulttuuripalveluista